Game based learning

Rating: 0/5

Scope: Enhance education and learning with game elements.


>>ECVET points: 3.5


>> Target groups: Teachers and trainers in primary, secondary schools, vocational education schools and organizations, adult learning providers.


>>Learning Outcomes: Upon completion of the training course, the participant is expected to:
- Understand the concept of gamification in education
- Use different types of games for learning purposes
- Design courses and lesson plans with game elements
- Facilitate and evaluate game-based learning in classroom


>>Methodology: Presentations, examples and case studies, workshops and exercises facilitated by the trainer


>>Thematic units: Gamification – basic principles, Web-based virtual reality games, Board games, Role-play in education


>>Learning material: The learning material consists of presentations and support material and will be available on-line in English language.


>>The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility

Organizator kursu
IDEC S.A.
Lokalizacja
Piraeus, Grecja


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

09.11.2020 > 13.11.2020 (ID: 84458)
15.02.2021 > 19.02.2021 (ID: 119721)
31.05.2021 > 04.06.2021 (ID: 119720)

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 14201.


Brak opinii dla tego kursu.