Emotional intelligence: the essential ingredient for a healthier, happier and successful life

Rating: 0/5

Studies have shown that 80% of our success is based on our emotional intelligence. Emotional intelligence is a precious “treasure” for students, teachers and parents to know, understand and apply in their everyday life. That’s why this course is so valuable! The participants will have the opportunity to learn about the theory of emotional intelligence, as well as to develop their own Emotional Quotient (EQ). They will understand how emotions influence ability to react and behave in everyday life, as a new understanding of self-awareness, self-management, self-regulation, self-motivation and empathy will be gained.
Objectives:
The participants to:
• Define Emotional Intelligence (EQ)
• Identify the benefits of having higher emotional intelligence
• Learn the five components required to practice emotional intelligence
• Define and practice self-management, self-awareness, self-regulation, self-motivation and empathy
• Communicate with others with emotional awareness
• Interpret and manage emotions in certain situations
• Master tools to regulate and gain control of own emotions
• Articulate emotions using the right verbal and non-verbal language
• Effectively impact others emotional experiences
• Relate emotional intelligence to workplace situations
Day 1
• Welcoming of participants
• Course outline
• Ice-breaking activities
• Introduction to the theory of emotional intelligence
• Discussion on the 5 components of EQ
Day 2
• Interactive activities on self-awareness, feelings acknowledgement, embrace yourself
• Learn your strengths and weaknesses
• Anger management
• Pay attention to your body

Day 3
• Recognition of the value of self-regulation
• How to motivate ourselves
• Setting smart goals
• Practicing meditation and emotional Freedom technique (EFT)
Day 4
• Learning about empathy
• Practicing how to be a great listener
• Practicing our communication skills
Day 5
• Final activities
• Evaluation of the course
• Diploma awarding

Organizator kursu
STANDOutEdu
Lokalizacja
Nicosia, Cypr


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

19.09.2022 > 23.09.2022 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 12.09.2022
17.10.2022 > 21.10.2022 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 10.10.2022
21.11.2022 > 25.11.2022 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 14.11.2022
13.02.2023 > 17.02.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 06.02.2023
20.03.2023 > 24.03.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 13.03.2023
03.04.2023 > 07.04.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 27.03.2023
22.05.2023 > 26.05.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 15.05.2023
19.06.2023 > 23.06.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 12.06.2023
17.07.2023 > 21.07.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 10.07.2023
21.08.2023 > 25.08.2023 (Potwiedzony)
Rejestracja przed 14.08.2023

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 122248.


Brak opinii dla tego kursu.