Jak wybrać kurs szkolenia nauczycieli za granicą

Zdjęcie: Shutterstock/ wavebreak media

Udział w kursach doskonalenia zawodowego to najbardziej popularny rodzaj mobilności edukacyjnej dla nauczycieli i innych pracowników szkół w ramach Akcji 1. W niniejszym poradniku znajdziesz przydatne wskazówki na temat wyboru ciekawych i ważnych kursów dla Ciebie lub kadry Twojej szkoły.

Poradnik uzupełnia publikację Erasmus+: Praktyczny przewodnik dla kierownictwa szkół, dostępną w sześciu językach.

1 – Musisz wiedzieć, w co się pakujesz: treść, miejsce i czas trwania kursu

Z czym tak naprawdę wiąże się dany kurs? Klarowny opis treści, celów, grupy docelowej i długości kursu to najważniejsza informacja przy wyborze. Należy uważnie sprawdzić również koszt szkolenia oraz dodatkowe elementy nim objęte (np. posiłki, zakwaterowanie i program towarzyszący).

Należy się upewnić, że kurs odpowiada kryteriom kwalifikowalności opisanym w dokumencie Erasmus+ Przewodnik po programie, w tym, na przykład, punktom odnoszącym się do organizacji uczestniczących, miejsca i czasu trwania kursu (zob. „Kryteria kwalifikowalności”).

2 – Innowacyjna dydaktyka, wspierająca Europejski Plan Rozwoju szkoły

Należy pamiętać o doskonaleniu zawodowym! Wybierz kurs, który zaopatrzy uczestników w innowacyjne i praktyczne umiejętności zawodowe. Wybrany kurs musi wspierać cele Europejskiego Planu Rozwoju szkoły oraz określone w nim potrzeby doskonalenia zawodowego.

Podczas wyboru kursu należy uwzględnić takie aspekty, jak:

 • równowaga pomiędzy teorią i praktyką (zajęciami praktycznymi);
 • zakres metod stosowanych do angażowania uczestników;
 • potencjalna elastycznosć uwzględniająca potrzeby uczestników (np. poziom kompetencji, cele specjalne);
 • właściwe użycie TIK podczas prowadzenia kursu; oraz
 • doświadczenie osoby lub osób prowadzących kurs.

Należy się również dowiedzieć, czy kurs obejmuje zajęcia lub działania poprzedzające i uzupełniające, które mogą poszerzyć proces nauczania na dłuższy okres i zmaksymalizować uzyskane korzyści.

3 – Wymiar europejski: wartość dodana kursów europejskich

Wykorzystaj jak najlepiej swoje europejskie doświadczenie! Kurs europejski to wspaniała okazja dla nauczycieli do poznawania i nawiązywania nieformalnych kontaktów zawodowych z kolegami i koleżankami z innych krajów. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej różnych narodowości, tym bogatsze doświadczenie oferuje kurs. Dobry kurs zachęca uczestników, by wzajemnie dzielić się i wymieniać wiedzą praktyczną, przyczyniając się do szerszego zrozumienia edukacji w całej Europie. Znaczy to również, że szkoły nie powinny wysyłać na jeden kurs większych grup uczestników. Należy sprawdzić u organizatora, czy w kursie biorą udział uczestnicy z innych krajów i w jaki sposób zorganizowane jest dzielenie się wiedzą praktyczną.

4 – Okazje do współdziałania nauczycieli oraz eTwinning

Czy eTwinning jest Ci już dobrze znany, czy też chcesz się o nim dowiedzieć? Każdy kurs europejski to również seminarium do nawiązywania kontaktów, podczas którego uczestnicy mogą rozpocząć przygotowywanie innych europejskich projektów. eTwinning to doskonały sposób dla nauczycieli z różnych krajów do wspólnej pracy w zespołowych projektach. Dla nauczycieli i ich szkół stwarza to po zakończeniu kursu okazję do nawiązywania nieformalnych kontaktów zawodowych, dzielenia się informacjami z kolegami i koleżankami oraz uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych i zespołowych projektach. Sprawdź, jak eTwinning i wymiana partnerska jest uwzględniana w programie kursu.

5 – Nie zapomnij o świadectwie ukończenia!

W jaki sposób rozpoznawane będą Twoje nowe umiejętności? Uzyskanie odpowiedniego świadectwa ukończenia może być przydatne dla kariery zawodowej uczestników. Organizator kursu musi zapewnić świadectwo uczestnictwa, zachęcamy również do uzyskania dokumentu Europass – Mobilność: uczestnicy powinni zwrócić się o jego wydanie do swojej Krajowego Centrum Europass programu Erasmus+, a następnie przekazać go do wypełnienia organizatorom kursu.

6 – I na koniec, choć nie mniej istotne…

Warto może dowiedzieć się również:

 • Czy (w razie konieczności) mogą być uwzględnione potrzeby specjalne (np. niepełnosprawność ruchowa)?
 • Czy miejsce odbywania szkolenia i dostępne wyposażenie są właściwe dla zapowiadanych treści?
 • Co poprzedni uczestnicy mają do powiedzenia o kursie?
 • Czy procedura przyjmowania wniosków o udział w kursie jest jasna i nieskomplikowana?
 • Czy organizator przewiduje jakiś program kulturalny lub towarzyski dla uczestników?
 • Czy organizator może kurs odwołać lub przesunąć?
 • Jakie warunki rezygnacji z kursu oferują organizatorzy?

Chcesz już przejść do szukania kursu?
Użyj Katalogu kursów programu Erasmus+!