Zwiększanie możliwości swojego rozwoju zawodowego

image: Shutterstock.com

Znalezienie odpowiedniego czasu i zasobów do ustawicznego rozwoju zawodowego to wyzwanie w każdym zawodzie, a zwłaszcza w zawodzie nauczyciela. W poniższym poradniku zapraszamy do zapoznania się z różnymi pomysłami i formami rozwoju zawodowego, w tym z możliwościami oferującymi naukę od partnerów za pośrednictwem internetu.

Pierwszy prosty krok: poradniki szybkiego czytania i przeglądania treści

Poradniki School Education Gateway oferują praktyczne pomysły i przykłady projektów, które mogą cię zainspirować i stać się dla ciebie wyzwaniem. Począwszy od znaczenia przedsiębiorczościkompetencji cyfrowych po umiejętności międzykulturowe oraz promowanie włączenia, różnorodności kulturowej i tolerancji w edukacji - przewodniki są szczególnie cenne kiedy masz niewiele czasu i chcesz skupić się na określonym temacie.

Kursy online dla rozwoju zawodowego

W ciągu kilku ostatnich lat szkolenie online zostało zrewolucjonizowane przez kursy MOOC (Massive Open Online Course, masowe otwarte kursy online). Krótko mówiąc, kurs MOOC to kurs internetowy (online), który jest zwykle dostępny nieodpłatnie dla nieograniczonej liczby uczestników. Kursy MOOC są sformalizowane i odbywają się według planu, ale umożliwiają też doskonalenie zawodowe we własnym tempie i kierunku. Czas trwania i liczba zajęć różnią się w zależności od kursu. Chociaż same kursy są zwykle nieodpłatne, niektórzy dostawcy mogą pobierać opłaty za oficjalny certyfikat czy świadectwo ukończenia. Czas, jaki trzeba tygodniowo przeznaczyć na naukę to zazwyczaj od 2 do 6 godzin: nauczyciele mogą zatem doskonalić swoje umiejętności nawet po 15 minut dziennie!

Sekcja Teacher Academy dostępna na portalu School Education Gateway oferuje nieodpłatne kursy internetowe dla nauczycieli, kandydatów kształcących się do zawodu nauczyciela oraz osób nie będących nauczycielami, ale powiązanymi z edukacją szkolną (od poziomu podstawowego po poziom ponadgimnazjalny). Kursy online angażują swoich uczestników w różnorodne działania z wykorzystaniem różnych rodzajów zasobów, takich jak materiały wideo (obserwacje klas, animacje, wywiady, screencasty), konspekty lekcji, webinary, wzajemne weryfikacje oraz udostępnianie treści innym uczestnikom, interakcje z ekspertami, quizy, dzienniki nauki i wiele innych. Uczestnicy szybko tworzą internetowe społeczności naukowe, czerpiąc dużo satysfakcji z wspólnych dyskusji. Swoje dokonania mogą udokumentować otrzymanymi cyfrowymi odznakami.

Inne platformy i repozytoria kursów MOOC: 

Aby dowiedzieć się więcej na temat udziału w kursach online, zajrzyj do mini-kursu “Five strategies for learning online” („Pięć strategii w uczeniu się online”) który można zrealizować w dogodnym dla siebie czasie i który został przygotowany przez Teacher Academy. 

Nawiązywanie kontaktu oraz przyłączanie się do społeczności adresowanej do szkół i nauczycieli: eTwinning

Ponad pół miliona nauczycieli odkryło już korzyści płynące z kontaktowania się z innymi nauczycielami, klasami i szkołami z całej Europy w ramach programu eTwinning.

Program eTwinning dostarcza licznych i zróżnicowanych okazji do rozwoju zawodowego. Oprócz zespołowych projektów szkolnych, które stanowią jego istotę, oferuje on liczne możliwości w postaci warsztatów, odbywających się online zajęć edukacyjnych i seminariów, grup zajmujących się pogłębianiem wiedzy i specjalistycznych umiejętności w poszczególnych dziedzinach itd. Większość z wydarzeń szkoleniowych eTwinning jest oficjalnie akredytowana w wielu krajach uczestniczących. Dowiedz się więcej na portalu internetowym eTwinning oraz z poniższego materiału wideo.

Badania pokazują, że eTwinning rzeczywiście pozytywnie wpływa na rozwój zawodowy nauczycieli. Przeczytaj więcej w tej publikacji. eTwinning finansowany jest w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy za granicę i zdobywanie nowej perspektywy: Erasmus+

Czasem zmiana środowiska może pokazać, jakich umiejętności potrzebujemy, by poprawić jakość naszego nauczania. Czy brałeś/łaś pod uwagę możliwość poprowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą (teaching assignment) lub tzw. staż towarzyszący (job shadowing) czy udział w kursie w innym kraju? Program Erasmus+ może wesprzeć twój rozwój zawodowy finansując różnego rodzaju mobilności.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Celem programu jest rozwijanie umiejętności i zwiększenie szans na zatrudnienie, a także modernizowanie kształcenia, szkolenia oraz pracy młodzieży. Całkowity budżet programu to 14,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji i jest dowodem zaangażowania UE w inwestowanie w wymienione obszary.

Program Erasmus+ oferuje dofinansowanie na wsparcie takich działań, jak doskonalenie zawodowe za granicą dla pracowników szkół. Działania doskonalące obejmują: kursy, teaching assignment (możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w szkole partnerskiej za granicą), staże towarzyszące (job shadowing) (Akcja 1), a także partnerstwa strategiczne z udziałem szkół lub innych organizacji (Akcja 2).

Na portalu School Education Gateway znajdziesz trzy narzędzia, które pomogą ci zacząć działać:

  • Katalog kursów to biblioteka codziennie aktualizowanych kursów stacjonarnych w zakresie doskonalenia zawodowego, adresowanych do nauczycieli i pracowników szkół. Katalog kursów obejmuje tysiące ofert szkoleniowych, które można przeglądać i przeszukiwać według interesujących cię kryteriów, takich jak temat, kraj, czas trwania, itp. Zobacz również nasz poradnik poświęcony wybieraniu kursów szkoleniowych dla nauczycieli za granicą.
  • Narzędzie dla ofert mobilności to punkt spotkań nauczycieli i szkół zainteresowanych organizacją mobilności lub wzięciem w niej udziału. Szkoły mogą zamieszczać oferty przyjęcia nauczyciela z innego kraju, a nauczyciele mogą publikować własne ogłoszenia, określając w nich, jaki rodzaj mobilności za granicą ich interesuje!
  • Odwiedź narzędzie do wyszukiwania partnerstw strategicznych i albo skorzystaj z wyszukiwarki by znaleźć odpowiednią organizację partnerska, lub po prostu przejrzyj istniejące oferty.


Dalsze informacje

Przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zajrzyj do następujących materiałów:

  • Przewodnik po programie Erasmus+: szczegóły dotyczące różnych możliwości finansowania, kryteria przyznawania, zasady dotyczące finansowania. Znajdź najbardziej aktualną wersję przewodnika na portalu internetowym programu Erasmus+.
  • Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół: przykłady i pomoc krok-po-kroku dla dyrektorów szkół planujących złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków programu Erasmus+. Dostępny w sześciu językach.
  • Kurs internetowy Erasmus+ opportunities for schools (Formy doskonalenia zawodowego oferowane przez program Erasmus+) przygotowany przez Teacher Academy.