eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to europejska społeczność szkolna. Dowiedz się więcej na temat eTwinningu i tego, jak dołączyć do tej społeczności!

Czym jest eTwinning?

eTwinning to europejska społeczność szkolna. Program oferuje platformę, na której pracownicy (nauczyciele, dyrektorzy, bibliotekarze, itp.) zatrudnieni w jednej ze szkół zaangażowanych w eTwinning mogą komunikować się, współpracować, realizować projekty, udostępniać treści i – mówiąc krótko – czuć się i być częścią najbardziej fascynującej uczącej się społeczności europejskiej.

eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT), oferując wsparcie, narzędzia oraz usługi. Oferuje również wiele bezpłatnych inicjatyw oraz możliwości doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Od 2005 roku eTwinning zaangażował do współpracy tysiące pracowników szkół. Na dzień dzisiejszy (listopad 2016 r. ) w społeczności tej działa aktywnie ponad 400 000 członków i realizowanych jest obecnie 50 000 projektów! 

eTwinning finansowany jest w ramach programu Erasmus+ - programu Komisji Europejskiej ds. edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Program koordynowany jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning prowadzone przez European Schoolnet i wspierane na szczeblu krajowym przez 37 biur kontaktowych.

Projekty partnerskie realizowane online

Program eTwinning to przede wszystkim projekty partnerskie, realizowane przez co najmniej dwie szkoły. Projekty mogą dotyczyć dowolnego tematu i powinny w podobnym stopniu angażować technologie ICT co skupiać się na zadaniach przeprowadzanych w klasie; najlepiej, gdyby ich tematyka była związana z programami nauczania obowiązującymi w krajach szkół uczestniczących w projekcie. Projektom, które mogą być przykładem dla innych, przyznawane są krajowe i europejskie odznaki jakości, a ostatecznym uznaniem dla najlepszych projektów są nagrody eTwinning.

Przeczytaj najnowszy raport ewaluacyjny, opisujący jak eTwinning wpływa na naukę uczniów.

Rozwój zawodowy

eTwinning oferuje szereg możliwości doskonalenia zawodowego dostępnych online na szczeblu europejskim, adresowanych do wszystkich członków społeczności. Od doświadczonych eTwinnerów po nowych członków – w eTwinningu każdy ma szansę rozwijać się zawodowo.

Przykładem mogą być warsztaty online - niezwykle popularne, intensywne wydarzenia online, trwające 10-15 dni i poświęcone różnorodnej tematyce. Porwadzone są przez ekspertów i obejmują aktywny udział oraz dyskusje wśród nauczycieli.

Raport ewaluacyjny z 2015 roku wykazał, że eTwinning podniósł umiejętności przekrojowe respondentów o 91%, a 89% nauczycieli przyznało, że ich umiejętności w zakresie języka obcego w nauczaniu oraz umiejętności nauczania metodą projektów rozwinęły się dzięki eTwinningowi.

Narzędzia eTwinning

Działania eTwinnerów ułatwia szereg narzędzi online. Na początek przejrzyj publiczny portal eTwinning, przeczytaj wiadomości, zapoznaj się z przykładami projektów z całej sieci eTwinning. Następnie, jeśli jeszcze nie masz konta, możesz zarejestrować się. Po zarejestrowaniu się zdobywasz dostęp do platformy eTwinning Live - miejsca spotkań eTwinnerów: tutaj możesz wziąć udział w wydarzeniu lub takie wydarzenie utworzyć; ponadto, możesz tutaj realizować projekty, przyłączyć się do grup lub je tworzyć, wymieniać się informacjami i najlepszymi praktykami w zakresie róznych tematów; możesz udzielać się na forach partnerskich, a także brać udział w warsztatach online, które podniosą twoje umiejętności zawodowe.

Kiedy już zaangażujesz się w działania projektowe, otrzymasz dostęp do TwinSpace, bezpiecznego środowiska online, w którym partnerzy projektu współpracują, realizując swój projekt.

Jak zacząć? Przeczytaj materiały samokształceniowe dotyczące eTwinningu

Niezależnie od tego, czy jesteś nowy, czy masz już duże doświadczenie w eTwinningu materiały samokształceniowe są dla ciebie! Materiały powstały, by wspierać postępy eTwinnerów i motywować ich do większego zaangażowania się w róznych obszarach, które obejmują działania podstawowe, komunikację, współpracę, networking oraz jakość.

Materiały dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, jednak w quizach badających postępy mogą wziąć udział jedynie zarejestrowani użytkownicy. Quizy powiązane są z profilami poszczególnych członków oraz z paskiem postępu.

Zrób krok i wejdź do świata szkolnej współpracy w Europie już dzisiaj! Miej pozytywny wpływ na swoich uczniów i zaangażuj ich w sposób, jakiego sobie wcześniej nawet nie wyobrażałeś.