3. Wsparcie dla uczniów

3.8. Ukierunkowane wsparcie: język

 

Klasy wielojęzyczne pojawiają się coraz częściej w państwach UE: coraz więcej uczniów posługuje się językiem ojczystym niebędącym głównym językiem nauczania w szkole i potrzebuje dodatkowego wsparcia językowego. W ramach nauczania należy przyjąć różne sposoby wzmacniania biegłości językowej uczniów będących imigrantami wywodzącymi się z różnych środowisk językowych. Dzięki szkołom i klasom wielojęzycznym uczniowie mogą mówić innym językiem w domu i innym w szkole; niektórzy lub wszyscy uczniowie uczą się języka, w którym odbywa się nauczanie.

Pokaż więcej

Zasoby ( Przeszukaj wszystkie zasoby )

Uwaga! W chwili obecnej treść na stronach tego zasobu dostępna jest tylko w języku angielskim.

ZESTAW NARZĘDZI LUCIDE DOTYCZĄCY WIELOJĘZYCZNOŚCI W RAMACH KSZTAŁCENIA

Zwiększona mobilność i zmieniające się schematy migracji mają duży wpływ na systemy edukacji na całym świecie. Już od pewnego czasu widoczna jest potrzeba wyposażenia pracowników szkół wszystkich szczebli w narzędzia skutecznej pracy z dziećmi, dla których język państwa przyjmującego jest nowym językiem. Wsparcia potrzebują nie tylko dzieci, które niedawno przybyły do państwa przyjmującego, ale także uczniowie dwujęzyczni. Dorastanie i życie w rodzinie, w której mówi się w co najmniej dwóch językach, wpływa na umiejętności językowe i sposób uczenia się. Uczniowie dwujęzyczni mają więc specyficzne potrzeby, a w szczególności wymagają specjalnych zasobów do nauki. Zasoby tego rodzaju umożliwiają budowanie podstawy ich rozwoju i uczenia się.

Obszar: 3. Wsparcie dla uczniów

Poddziedzina: 3.8. Ukierunkowane wsparcie: język

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa

„KLASA POWITALNA” – TURMA DE ACOLHIMENTO

Grupą docelową „klasy powitalnej” są uczniowie, których językiem ojczystym nie jest portugalski, którzy niedawno przybyli do Portugalii i uczęszczają do klas w ramach pierwszego i drugiego cyklu nauczania podstawowego (uczniowie w wieku 6–12 lat). W zależności od poziomu znajomości języka zajęcia w „klasy powitalnej” odbywają się przez około 10 godzin tygodniowo. W tym czasie uczniowie są zabierani z klas, do których pierwotnie uczęszczali, i biorą udział w tych specjalnych zajęciach do czasu opanowania języka portugalskiego w stopniu wystarczającym do uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Uczniowie są identyfikowani przez wychowawcę klasy, innych nauczycieli lub główną szkoły (w trakcie zapisów do szkoły). Nauczyciel „klasy powitalnej” określa potrzeby ucznia i opracowuje strategię; gdy uczeń osiągnie poziom znajomości języka portugalskiego wymagany do uczestnictwa w normalnych zajęciach, wraca do pierwotnej klasy.

Obszar: 3. Wsparcie dla uczniów

Subobszary: 3.8. Ukierunkowane wsparcie: język; 3.9. Ukierunkowane wsparcie: migranci, Romowie

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Portugalia