Narzędzie samooceny dotyczące włączenia w szkołach i w ich otoczeniu

Witamy na stronie dotyczącej Europejskiego Zestawu Szkolnego! Opracowaliśmy dla Państwa narzędzie samooceny, aby wesprzeć Państwa w przeanalizowaniu strategii i praktyk dotyczących włączenia, jakie stosowane są w Państwa szkole, oraz przekazać Państwu sugestie dotyczące dalszych usprawnień.

Samoocena składa się z siedmiu części. Każda część zawiera szereg pytań lub wskaźników. Na podstawie Państwa odpowiedzi stworzone zostanie indywidualne sprawozdanie wskazujące obszary, w których prowadzone przez Państwa szkołę działania mające na celu zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki i propagowanie włączenia wydają się odpowiednie, oraz obszary, w których są jeszcze możliwości rozwoju.

Pytania opracowano na podstawie sprawozdania analitycznego sieci ekspertów ds. społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia NESET zatytułowanego „Structural Indicators for inclusive systems in and around schools” („Strukturalne wskaźniki systemów włączających w szkołach i w ich otoczeniu“), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wczesnego kończenia nauki. Do wyników Państwa samooceny dołączone zostaną polecane zasoby z Europejskiego Zestawu Szkolnego oraz linki do odpowiednich rozdziałów sprawozdania NESET.

Narzędzie opracowano z myślą o szkołach podstawowych i średnich. Chociaż może być ono stosowane przez pracowników placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, ze względu na niedostosowanie niektórych pytań do tego kontekstu niektóre wyniki mogą okazać się nieprzydatne.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć samoocenę, należy zapoznać się z poniższymi kwestiami:

  • w celu skorzystania z narzędzia samooceny należy się zalogować; jeżeli nie mają Państwo konta, można je stworzyć, korzystając z przycisku „Rejestracja” u góry strony;
  • język niniejszej strony oraz kwestionariusza można zmienić przy użyciu menu rozwijanego znajdującego się u góry strony;
  • z narzędzia można korzystać nieograniczoną liczbę razy. Można również zapisać swój postęp jako wersję roboczą, a następnie wznowić i przesłać samoocenę w późniejszym terminie;
  • aby otrzymać sprawozdanie oceniające, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Przeprowadzenie samooceny nie powinno zająć więcej niż 30 minut.

Prywatność użytkownika

Odpowiedzi na pytania są bezpiecznie przechowywane. Państwa imię i nazwisko oraz nazwa organizacji zostaną umieszczone jedynie na Państwa osobistym sprawozdaniu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane (państwa odpowiedzi) gromadzone są w celu stworzenia indywidualnego sprawozdania umożliwiającego Państwu porównanie Państwa odpowiedzi z odpowiedziami, których udzielali przeciętnie inni użytkownicy narzędzia samooceny. Dane wykorzystywane są również w celu a) udoskonalenia narzędzia samooceny; oraz b) wniesienia wkładu w wyrażenie ogólnej opinii na temat rozwoju edukacji włączającej w całej UE (np. dzięki przeglądowi udzielanych przeciętnie odpowiedzi w wybranym przedziale czasowym).

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Początek samooceny