IndY (nauczanie indywidualne w ośrodku nauczania Ybbs)

W roku szkolnym 2015/2016 w zespole szkół Schulzentrum Ybbs (w którego skład wchodzą trzy szkoły średnie zawodowe II stopnia) wprowadzono program o nazwie IndY zakładający poświęcenie 20% czasu nauczania na nauczanie indywidualne. Program IndY ma na celu zwiększenie wiedzy uczniów, ich motywacji i odpowiedzialności za własne wyniki, rozwój umiejętności zarządzania własnym czasem, umiejętności współpracy i inteligencji emocjonalnej oraz usprawnienie metod nauki stosowanych przez uczniów.

Aby umożliwić przeprowadzenie tych działań, pierwsze sześć lekcji w ciągu dnia skrócono o 10 minut (obecnie trwają po 40 minut zamiast 50). Zaoszczędzone w ten sposób 240 minut wykorzystuje się na nauczanie indywidualne. Oznacza to, że w każdy poniedziałek, wtorek i środę uczniowie dysponują 80 minutami (czyli dwiema godzinami lekcyjnymi), które mogą przeznaczyć na naukę wybranego przez siebie przedmiotu z wybranym przez siebie nauczycielem, samodzielnie albo z kolegami, w zależności od własnych preferencji. Pozwala to również na naukę wraz z uczniami z innych klas i poziomów.
Indywidualizacja opiera się na czterech elementach: kulturze zadawania pytań, odpowiedzialności uczniów za własne wyniki, motywacji uczniów, a także ich kompetencjach metodycznych. Ponadto każdemu uczniowi przydzielono doradcę, którym jest jeden z dwóch wychowawców. Raz w miesiącu każdy uczeń omawia z doradcą swoje postępy.
W roku szkolnym 2016/2017 wprowadzono w szkole do celów administracyjnych narzędzie internetowe zwane IndYLog. Zawiera ono informacje o wszystkich lekcjach prowadzonych w ramach programu IndY (tj. o dacie, sali lekcyjnej, nauczycielu, przedmiocie) oraz o obecności na tych zajęciach, ponieważ uczniowie muszą rejestrować się przez internet na przedmioty, na które chcą uczęszczać w kolejnym tygodniu.
Jeżeli chodzi o zaangażowane podmioty – wzorem dla programu IndY było centrum Evangelische Schule Berlin Zentrum, a funkcjonuje on w ramach sieci Schulen der Zukunft (szkoły przyszłości). Ponadto pod kątem naukowym program IndY monitoruje Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy Uniwersytecie im. Johannesa Keplera w Linzu pod kierunkiem prof. Herberta Altrichtera. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła otrzymała nagrodę Starke Schulen przyznawaną przez Initiative für starke Schulen – inicjatywę wydawnictwa VERITAS.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Austria
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz