Coaching dla młodzieży (Jugendcoaching)

Program coachingu dla młodzieży dotyczy poradnictwa dla osób w wieku co najmniej 14 lat. Główną grupę docelową programu stanowią uczniowie z 9. klasy, młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (młodzież NEET) do 19. roku życia oraz młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 24. roku życia. Program ten ma na celu ograniczenie wczesnego kończenia nauki i wsparcie uczniów w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej lub edukacyjnej. Udział w programie coachingu dla młodzieży jest bezpłatny i dobrowolny.

Profesjonalnie wyszkoleni trenerzy (tj. pracownicy społeczni lub psychologowie) przedstawiają indywidualne informacje i doradzają w atmosferze zaufania. Pierwszym krokiem są nieformalne, wstępne konsultacje z trenerem, który udziela informacji i porad. Jeżeli uczestnicy potrzebują dalszego wsparcia, trener towarzyszy im przez dłuższy okres (do 30 godzin w ciągu jednego roku), w trakcie którego udziela im porad zawodowych i wsparcia w znalezieniu miejsca, w którym mogą odbyć przygotowanie zawodowe lub szkolenie. Ponadto program coachingu dla młodzieży obejmuje analizę mocnych i słabych stron oraz stworzenie indywidualnego planu obejmującego cele i środki wsparcia uczestnika. W razie potrzeby trenerzy młodzieży kontaktują się również z rodzicami, aby uzyskać ich wsparcie.
Program coachingu dla młodzieży rozpoczął się w 2012 r. jako projekt pilotażowy w 2 austriackich krajach związkowych – Wiedniu i Styrii. W 2013 r. służba Federalnego Ministerstwa Spraw Socjalnych (Sozialministeriumservice) wdrożyła program w całym kraju w imieniu Ministerstwa Spraw Socjalnych i w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji. Program coachingu dla młodzieży jest finansowany przez Sozialministeriumservice przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wdrażany jest za pośrednictwem zewnętrznych partnerów Sozialministeriumservice (wykaz partnerów z 2018 r. znajduje się tutaj). Partnerzy ci ściśle współpracują ze szkołami. Aby zidentyfikować uczniów, dla których wskazany jest udział w programie coachingu dla młodzieży, nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystają z następującej listy kontrolnej.
Ocenę programu coachingu dla młodzieży przeprowadził Institute of Advanced Studies w Wiedniu. W sprawozdaniu oceniającym wskazano, że wprowadzenie programu w 2012 r. było krokiem we właściwym kierunku: proces ukończyło 93,3% uczestników. Spośród tych absolwentów 68% udało się opracować konkretne plany kariery zawodowej; 33% uczestników zyskało motywację; a 31% uczestników – w szczególności młodzieży ze środowisk migracyjnych – udało się wypracować bardziej pozytywny obraz samych siebie. (Aby uzyskać więcej informacji, zob.: Steiner, Mario; Pessl, Gabriele; Wagner, Elfriede; Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung „Jugendcoaching“ – Endbericht, Wiedeń: IHS. Publikacja dostępna pod adresem: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf).

 

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Austria
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz