Klub odważnych (Brave’s Club): zero przemocy od urodzenia

Aby poprawić atmosferę w szkołach, grupa szkół biorących udział w projekcie wspólnot edukacyjnych podjęła decyzję o stworzeniu „klubu odważnych” (Brave’s Club). Opiera się on na „modelu dialogu w celu zapobiegania konfliktom”. Od momentu stworzenia klubu w 2014 r. osiągnięto postępy w zakresie zwalczania przemocy szkolnej zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Strategia ta ułatwia gromadzenie skutecznych, udokumentowanych praktyk w zakresie zapobiegania przemocy szkolnej w ujęciu ogólnym oraz w ujęciu bardziej szczegółowym w zakresie zapobiegania przemocy ze względu na płeć.

Zasady klubu obejmują:

• Zapobieganie normalizacji przemocy. Uczniowie uczą się reagować na wszystkie rodzaje przemocy oraz przeciwstawiać się jej;

• zrozumienie, że „nie oznacza nie”. Zachęca się uczniów, aby przeciwstawili się osobie, która stosuje przemoc, niezależnie od tego, czy jest to przyjaciel, brat lub siostra, osoba silniejsza czy osoba starsza, oraz aby wyraźnie przedstawili swoje stanowisko, patrząc prosto na tę osobę: „Nie pozwalam Ci bić, obrażać itd.”;

• Tworzenie solidarności między uczniami. Uczniowie przekonują się, że jeżeli wszyscy przeciwstawią się przemocy, będą silniejsi niż osoby, które chcą narzucać swoje zdanie przy jej użyciu. Właśnie dlatego łączą siły, aby stworzyć tak zwaną „tarczę”: otaczają ofiarę, aby ją ochronić, i pomagają jej spokojnie stawić czoła atakującemu. Dzięki temu osoby, które bronią ofiar i ochraniają je, dowodzą swojej odwagi i mogą należeć do klubu odważnych. Takie podejście ma na celu odwrócenie powszechnie akceptowanego poglądu, jakoby odważne były osoby, które dopuszczają się przemocy.

• Zmniejszenie atrakcyjności zachowań agresywnych. Osoby agresywne i używające przemocy stają się coraz mniej popularne. Stosowanie siły, znęcanie się i inne zachowania agresywne są postrzegane jako tchórzliwe, natomiast powiadamianie o nich i przeciwstawianie się im uznaje się za działanie odważne.

Jest to wspólny wysiłek całej społeczności składającej się z rodzin, uczniów i nauczycieli.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Hiszpania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Nie dotyczy

Komentarze

Dodaj komentarz