Socjalizacja w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć w szkołach

Instytucje edukacyjne zaangażowane na rzecz „wspólnego życia” zorganizowały komitety w większości wspólnot edukacyjnych w Hiszpanii. Komitety te składają się z nauczycieli, członków rodzin i uczniów, którzy pracują nad zidentyfikowaniem codziennych konfliktów w szkołach. Po podjęciu przez komitet decyzji dotyczącej obszaru, którym chce się zajmować, rozpoczyna się proces debat, w którym bierze udział cała wspólnota edukacyjna.

Celem procesu jest ustanowienie nowych zasad obowiązujących w całej szkole na podstawie konsensusu i akceptacji całej wspólnoty. Wszyscy członkowie wspólnoty edukacyjnej mogą zaangażować się w szeroko zakrojony proces rozważań na temat konfliktu i sposobu stworzenia szkoły wolnej od przemocy. Debaty odbywają się w drodze zróżnicowanych procesów, w tym posiedzeń rady pedagogicznej, różnych zgromadzeń wspólnoty, debat w czasie lekcji, szkoleń dla nauczycieli itd. Proces ten odgrywa istotną rolę w podnoszeniu świadomości i zapewnieniu, aby przemoc nie była normalizowana, a także we wzmacnianiu pozycji wspólnot edukacyjnych, aby były w stanie izolować zachowania agresywne i reagować na nie.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Hiszpania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Nie dotyczy

Komentarze

Dodaj komentarz