„Na ramionach olbrzymów” (szkolenie dla nauczycieli)

„Na ramionach olbrzymów: skuteczne projekty edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu” to program dobrowolnego ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Bierze w nim udział większość nauczycieli edukacji wczesnej, podstawowej i średniej z prowincji Walencji. Do programu mogą również przystąpić inni członkowie społeczności szkolnej, w tym rodzice, pracownicy administracyjni i personel szkolny, studenci, psycholodzy i inne osoby. Program ten opisuje się jako „przestrzeń szkolenia poprzez dialog”, w której uczestnicy zastanawiają się nad ważnymi kwestiami społecznymi i edukacyjnymi promującymi szkoły sprzyjające włączeniu społecznemu, odnosząc się do międzynarodowego konsensusu teoretycznego i naukowego oraz opracowań na ten temat.

Program ten opiera się na metodyce „szkolenia nauczycieli poprzez dialogu”. Umożliwia on ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich uczestników i dzielenie się udokumentowanymi analizami skutecznych praktyk edukacyjnych. Tego rodzaju szkolenie nauczycieli zapewnia uczestnikom możliwość pracy ściśle związanej z realiami szkolnymi. Jest to sposób na połączenie międzynarodowej społeczności badawczej i osób zajmujących się edukacją.
Z perspektywy szkoły szkolenie nauczycieli w zakresie dialogu umożliwia rodzinom i uczniom odgrywanie – obok nauczycieli – czołowej roli w zmianach edukacyjnych w szkołach oraz wnioskowanie o podjęcie działań przez rząd. Zakres programu rozszerzono z mniej niż trzech szkół do około 100 szkół oraz z około 20 do 500 nauczycieli. Nauczyciele uczestniczą w sieciach solidarności. Podzielają oni wizję lepszej edukacji dla wszystkich, uwzględniającej wszelkie opinie.
Program szkolenia nauczycieli poprzez dialog stymuluje przemianę społeczną i kulturową edukacji w regionie Walencji, ponieważ umożliwia większej liczbie społeczności dostęp do skutecznych, empirycznie podbudowanych interwencji pedagogicznych. Ponadto metodyka ta zapewnia wszystkim dzieciom prawo do zdobycia najlepszych dostępnych możliwości uczenia się oraz promuje przyjaźń i solidarność – wartości tak potrzebne we współczesnym społeczeństwie.

 

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Hiszpania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Nie dotyczy; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Nie dotyczy

Komentarze

Dodaj komentarz