ATD QUART MONDE – MODUŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

ATD Quart Monde to francuska organizacja pozarządowa zajmująca się osobami, które doświadczają lub doświadczyły ubóstwa. Podejmowane przez nią inicjatywy obejmują między innymi współpracę z „uniwersytetami ludowymi” (fr. universités populaires) we Francji w celu uzyskania i zebrania wiedzy specjalistycznej od członków-uczestników w zakresie wielu obszarów, w tym rodzicielstwa i postrzegania szkoły.

Opierając się na tych doświadczeniach, w 2014 r. organizacja ATD opracowała eksperymentalny moduł szkoleniowy, który miał być realizowany przez francuski instytut szkoleniowy dla nauczycieli (ESPE) oraz być skierowany do pracowników szkół średnich II stopnia. Celem modułu było podniesienie świadomości nauczycieli na temat różnych sposobów postrzegania szkoły przez rodziców wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych i różnych oczekiwań, jakie mają oni wobec tej instytucji.

Moduł uwzględnia wyniki serii spotkań z rodzicami: za kluczowe wyzwania, z którymi mierzą się rodzice, uznano ich obawy przed oceną przez nauczycieli oraz niejasność i skomplikowanie zasad szkolnych i żargonu szkolnego w ich oczach. Podkreślono również znaczenie wzajemnego szacunku i uznawania faktu posiadania przez rodziców „wiedzy eksperckiej” na temat swoich dzieci: moduł szkoleniowy miał być postrzegany nie jako „relacja” rodziców, lecz jako uwagi „ekspertów”. Dodatkowym efektem tego procesu było również przygotowanie przez rodziców objętych programem ATD manifestu podsumowującego ich wizję szkoły bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Niektórzy rodzice przyznawali również, że w następstwie tych działań odczuwają mniejszy strach przed wizytą w szkole swoich dzieci.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz