AFEV – WSPARCIE STUDENTÓW-WOLONTARIUSZY DLA RODZIN W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

AFEV jest francuską organizacją realizującą inicjatywy koncentrujące się na rodzicach w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Jest to organizacja non-profit zapewniająca wsparcie dla rodziców w obszarach miejskich, w których panują niekorzystne warunki. Organizacja AFEV utworzyła sieć, do której zaangażowała 8000 studentów z całej Francji. W ramach wolontariatu zapewniają oni tymczasową opiekę dydaktyczną dla rodziców.

Uzasadnieniem interwencji jest fakt, rodzice ci są w swoim własnym odczuciu źle przygotowani do wspierania nauki szkolnej swoich dzieci; mają obawy, że będą oceniani przez pracowników szkoły, bądź też mają własne negatywne doświadczenia związane ze szkołą lub brakuje im wiedzy na temat systemu szkolnego. Celem inicjatywy jest pomoc rodzicom w odkrywaniu własnych kompetencji i zdolności, aby mogli odgrywać bardziej aktywną rolę w nauce swoich dzieci na wszystkich poziomach nauki szkolnej (od ostatniego roku przedszkola do kształcenia średniego II stopnia).

Wsparcie zapewnia się rodzicom na zasadzie dobrowolności i ma ono postać indywidualnej opieki dydaktycznej. W celu pokonania barier istniejących pomiędzy rodzicami i szkołą oraz utworzenia opartej na zaufaniu relacji z rodzinami wolontariusze odwiedzają uczniów i ich rodziców w domu.

Przez rozpoczęciem pracy z rodzicami studenci-wolontariusze odbywają szereg warsztatów szkoleniowych, których celem jest wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające zapewnianie wysokiej jakości wsparcia dla rodziców. Podczas sesji opieki dydaktycznej wolontariusze prowadzą dialog z rodzicami na temat problemów, z którymi ci ostatni się mierzą przy wspieraniu nauki szkolnej swoich dzieci, pomagają im zapoznać się ze szkolnym żargonem i wymogami szkolnymi, doradzają, jak nadzorować dzieci przy odrabianiu pracy domowej i zachęcać je do dalszej nauki, na przykład poprzez wspólne wizyty w bibliotece.

Ponieważ zwiększenie liczby wolontariuszy staje się trudne, AFEV prowadzi rozmowy ze szkołami wyższymi zmierzające do tego, by wolontariusze otrzymywali punkty zaliczeniowe za zaangażowanie w inicjatywę.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz