Volunteering@WU

Program „Volunteering@WU – Lernen macht Schule”, w ramach którego studenci wolontariusze pracują z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych pod względem społecznym, propaguje odpowiedzialność społeczną i działalność wolontariacką. W programie stosowane są zasady uczenia się poprzez zaangażowanie.

Inicjatywa ta powstała w 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (WU) we współpracy z Caritas Wiedeń i REWE International AG. W ramach tego programu studenci WU mogą zgłosić się na ochotników, by zostać kolegami od nauki lub muzyki dla dzieci, które mają ograniczony dostęp do edukacji ze względu na ubóstwo lub wykluczenie społeczne.
Koledzy od nauki raz w tygodniu w godzinach popołudniowych odwiedzają placówki Caritas Wiedeń (ośrodki dla uchodźców, ośrodki przejściowe dla małoletnich uchodźców pozbawionych opieki, schroniska dla kobiet, ośrodki wsparcia itp.) oraz tzw. „Lernhaus” prowadzony przez Austriacki Czerwony Krzyż, aby pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej czy przygotowaniu się do sprawdzianów, a także aby uczestniczyć z nimi w zajęciach rekreacyjnych. Poza tymi cotygodniowymi odwiedzinami koledzy od nauki mogą towarzyszyć dzieciom w wyjazdach, wycieczkach lub warsztatach. Tego rodzaju zajęcia pomagają obu stronom w uczeniu się nowych rzeczy i rozwijaniu umiejętności językowych i społecznych, a także wpływają na zacieśnienie relacji między kolegami od nauki a ich podopiecznymi.
Koledzy od muzyki uczestniczą wraz z dziećmi z różnych środowisk społecznych i kulturowych w próbach chóru. Pod kierownictwem artystycznym „Brunnenpassage” – inicjatywy kulturowej Caritasu – koledzy od muzyki spotykają się z dziećmi na cotygodniowych próbach, a w każdym semestrze często pracują nad kilkoma różnymi występami. Koledzy od muzyki, pracując w zespołach z innymi studentami, zarządzają chórami i zapewniają, aby cotygodniowe próby i występy odbywały się zgodnie z planem; dbają również o spójność społeczną w obrębie grup.
Organizowane są kilkudniowe kursy przygotowawcze przeznaczone zarówno dla kolegów od nauki, jak i dla kolegów od muzyki. Dzięki nadzorowi i coachingowi w trakcie programu wolontariusze uzyskują dodatkowe wsparcie, a na bieżąco dostępne są także regularne seminaria szkoleniowe. Łączny wymiar czasowy seminariów na uczestnika wynosi około 22 godz. w pierwszym semestrze i około 9 godz. w następnych semestrach. W dowód uznania Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu wystawia wolontariuszom certyfikaty, a udział można zaliczyć jako przedmiot dodatkowy.
Od 2010 r. w programie „Volunteering@WU – Lernen macht Schule” wzięło udział ponad 1000 studentów. Każdego roku ok. 120–160 studentów zgłasza chęć zostania kolegami od nauki lub muzyki, oferując aktywną pomoc i wsparcie dla około 240 dzieci i nastolatków. Wolontariusze nie tylko wnoszą wartościowy wkład w społeczeństwo, ale też uczą się radzić sobie ze skomplikowanymi problemami społecznymi, co jest kluczową umiejętnością przyszłych przywódców.
W ramach programu Volunteering@WU studentom będącym uchodźcami oferowane są także kursy języka niemieckiego w postaci bezpłatnych zajęć konwersacyjnych prowadzonych przez pracowników i magistrantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 2015 r. w kursach uczestniczyło około 120 uchodźców, a w 2017 r. pięciu słuchaczy dostało się na studia.
Program jest finansowany przez REWE International AG oraz wielu partnerów i sponsorów – w chwili obecnej są to np. Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck i Greenyard Fresh Spain.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Austria
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz