Ośrodki doradztwa pedagogicznego i psychologicznego

Ośrodki doradztwa pedagogicznego i psychologicznego w Czechach pracują bezpośrednio z dziećmi w wieku od lat trzech razem z ich rodzicami. Ośrodki zapewniają poradnictwo zawodowe, uczestniczą w działaniach mających na celu zapobieganie ryzykownym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży oraz pomagają w rozwijaniu kompetencji edukacyjnych i psychologicznych nauczycieli.

Ośrodki doradztwa pedagogicznego i psychologicznego (PPP) biorą udział w procesie kształcenia zwłaszcza w przypadkach, w których jest on w jakikolwiek sposób utrudniony. Główną część działań PPP stanowi bezpośrednia praca z dziećmi/uczniami szkół i ich rodzicami, przede wszystkim indywidualna, ale również grupowa. Docelowymi beneficjentami działań są dzieci/uczniowie od trzeciego roku życia do czasu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub wyższej szkoły zawodowej. Na podstawie zaleceń ośrodków PPP wybiera się lub zmienia ścieżki kształcenia uczniów. W ramach procesu doradzania dzieciom i uczniom ośrodki PPP aktywnie oddziałują na proces nabywania i konsolidacji wiedzy i postaw oraz zorientowania na wartości (wybór odpowiedniego stylu uczenia się, terapia rodzinna itd.). Zapewniają one poradnictwo zawodowe, uczestniczą w działaniach mających na celu zapobieganie ryzykownym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży oraz pomagają w rozwijaniu kompetencji edukacyjnych i psychologicznych nauczycieli. Działania ośrodków PPP realizowane są głównie w drodze nieregularnych wizyt w szkołach oraz w instytucjach poradnictwa.

Jako instytucje poradnictwa ośrodki PPP powołano na mocy § 116 ustawy nr 561/2004 Coll. o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, zawodowym i innym (ustawa o szkołach) wraz ze zmianami.

Dostępność poradnictwa w Czechach jest względnie dobra. Obsługiwane są praktycznie wszystkie regiony, również zdalnie. Połowę personelu ośrodków stanowią psychologowie, jedną trzecią pedagodzy specjalni, a pozostałą część – pracownicy socjalni, administracyjni i techniczni.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Republika Czech
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :