Doradcy szkolni w Czechach

W Czechach doradcy szkolni odgrywają ważną i docenianą rolę w zapobieganiu wczesnemu kończeniu nauki.

We wszystkich czeskich szkołach średnich I i II stopnia obecny jest doradca szkolny odpowiedzialny za następujące działania:

  • identyfikacja i ocena uczniów, których rozwój i kształcenie wymagają specjalnej uwagi oraz przygotowywanie propozycji dalszych działań w odniesieniu do tych uczniów;
  • zapewnianie lub organizowanie (wstępnej i ciągłej) diagnostyki specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz działań interwencyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • tworzenie warunków sprzyjających integracji uczniów niepełnosprawnych w szkole; koordynacja usług poradnictwa oferowanych tym uczniom przez szkołę oraz instytucje poradnictwa oraz koordynacja działań edukacyjnych skierowanych do uczniów;
  • poradnictwo związane z wyborem zawodu i indywidualne doradztwo w tym zakresie (we współpracy z wychowawcą);
  • zapewnianie wskazówek dla przedstawicieli prawnych w odniesieniu do oczekiwań uczniów (we współpracy z wychowawcą);
  • współpraca z instytucjami poradnictwa i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie świadczenia usług poradnictwa wykraczających poza kompetencje szkoły.

Doradca szkolny określa potencjalne zagrożenia związane z wczesnym kończeniem nauki i proponuje rozwiązania w ramach szkoły lub we współpracy z innymi instytucjami, tj. instytucjami poradnictwa lub pracownikami socjalnymi.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Republika Czech
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :