Porównajmy nasze języki: nauka języków poprzez porównanie

Nauka języka opiera się zawsze na świadomym lub nieświadomym porównywaniu języków, których się uczymy, do tych, które już znamy. Aspekt ten można przekuć w wartościowy zasób w klasie, która stoi przed wyzwaniem integracji kulturowej i językowej niedawno przybyłych uczniów pochodzących z wielu różnych krajów.

W ramach podejścia dydaktycznego „Porównajmy nasze języki” (fr. Comparons nos langues) opracowanego przez Uniwersytet w Montpellier we Francji angażuje się uczniów szkół podstawowych i średnich w znajdowanie różnic i podobieństw pomiędzy ich językami w zakresie fonetyki, składni, komunikacji niewerbalnej i zapisu, aby pomóc im w uczeniu się języka używanego podczas nauki szkolnej.

Podejście to umożliwia uczniom odkrywanie języka francuskiego (czyli języka używanego podczas nauki szkolnej) poprzez porównywanie go z innymi językami (tj. językiem angielskim lub hiszpańskim, które są nauczane w szkole jako języki obce) oraz ze swoimi językami ojczystymi, a także poprzez współpracę z innymi uczniami. Podejście to pozwala uczniom docenić własną wielojęzyczność oraz osiągać lepsze wyniki w nauce, w tym bardziej świadome uczyć się innych języków. Pozwala również na zwiększenie poziomu interakcji społecznej i współpracy w klasie.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda ta stymuluje umiejętności poznawcze i metalingwistyczne oraz zwiększa świadomość międzykulturową, jednocześnie umożliwiając nowo przybyłym dzieciom docenienie i uznawanie swojej wielojęzycznej i wielokulturowej tożsamości. Ponadto oglądając film wideo z projektu możemy zobaczyć, że dzieci naprawdę czerpią radość z zajęć, aktywnie w nich uczestniczą i, co nie mniej istotne, dobrze się bawią!

Projektowi przyznano w 2004 r. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych, a w 2009 r. francuskie Ministerstwo Edukacji uznało go za wartościową metodę nauki języka.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Brak finansowania

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :