STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KOLONII (NIEMCY)

W Kolonii, podobnie jak we wszystkich większych niemieckich miastach, duży odsetek dzieci uczy się języka niemieckiego jako języka obcego, a system edukacji musiał się stopniowo dostosować do tej sytuacji. Rada Miasta skorzystała z okazji i stworzyła Stowarzyszenie Europejskich Szkół Podstawowych, aby zapewnić dzieciom możliwość nauki dwóch języków obcych poza ich językiem ojczystym. W 13 szkołach członkowskich używa się najpopularniejszych języków ojczystych jako języków wykładowych obok języka niemieckiego i zapewnia się dodatkowe nauczanie języków obcych w ramach osobnego przedmiotu.

We wszystkich większych niemieckich miastach jest duży odsetek dzieci, które w domu posługują się innym językiem niż niemiecki i które nauczyły się języka niemieckiego jako drugiego języka. W całym kraju odsetek ten wynosi 4,8%, czyli nieco powyżej średniej europejskiej, natomiast w dużych miastach odsetek dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk imigranckich wynosi często 50% lub więcej.

Tak jest w przypadku Kolonii, która jest czwartym co do wielkości miastem w Niemczech, zamieszkałym przez ponad 1 mln osób, oraz głównym miastem obszaru metropolitalnego Ren-Ruhra liczącego ponad 10 mln mieszkańców. W Kolonii mieszkają i pracują przedstawiciele ponad 180 różnych narodowości; międzynarodowa społeczność tego miasta przyczynia się do rozwoju bogatej i dynamicznej kultury. System edukacji musiał stopniowo dostosowywać się do przyjmowania nowych fal imigrantów, a kwestie językowe są od kilkudziesięciu lat centralnym elementem polityki integracyjnej miasta.

We wszystkich niemieckich szkołach od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczy się obecnie języka angielskiego jako języka obcego. Fakt, że tak wiele dzieci posługuje się językiem niemieckim jako drugim językiem, Rada Miejska Kolonii uznała za szansę na realizację wytycznych europejskich przyjętych w Barcelonie w 2002 r. wzywających wszystkie państwa członkowskie do pomocy dzieciom w nauce dwóch języków poza ich językiem ojczystym. Taki był kontekst decyzji Rady Miasta o utworzeniu Stowarzyszenia Europejskich Szkół Podstawowych w Kolonii. W każdej z 13 szkół członkowskich używa się jednego z najbardziej powszechnych języków ojczystych jako języka wykładowego obok języka niemieckiego i zapewnia się w różnym stopniu nauczanie tego języka jako odrębnego przedmiotu.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Niemcy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :