RAZEM NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO – ZESTAW NARZĘDZI NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI

Szkolnictwo podstawowe w Irlandii stoi przed wyzwaniem i szansą w postaci integracji rosnącej liczby uczniów, których językiem ojczystym nie jest angielski ani irlandzki. Oprócz sporządzenia programu nauczania języka angielskiego jako języka obcego i przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych dostrzega się potrzebę zapewnienia wsparcia nie tylko na rzecz nauczania języka angielskiego, ale także na rzecz wypracowania etosu włączenia społecznego obowiązującego w całym programie nauczania. Zestaw narzędzi składa się z czterech części. Pierwsza, „Przygotowania”, odnosi się do wstępnych problemów, z którymi każda szkoła musi się zmierzyć, aby mogła stać się prawdziwie przyjazna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Część druga, „Pierwsze dni”, dotyczy pierwszych kroków w kierunku integracji uczniów z innych krajów, kultur i grup etnicznych; naturalnie nacisk kładzie się tu w dużej mierze na język oraz potrzebę rozwoju komunikacji w klasie i środowiska klasowego zdolnego do reagowania na nowe wyzwania językowe i kulturowe. Trzecia i czwarta część, „Kolejne kroki” i „Co dalej?”, stanowią odpowiedź na fakt, że włączenie społeczne jest procesem niekończącym się.

Pliki
Toolkit
Rodzaj
Document
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :