Centrum edukacyjne w TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

W roku szkolnym 2016–2017 w ramach szkolnego eksperymentu w TGM (technicznej szkole średniej II stopnia) otwarto centrum edukacyjne. Powstało ono na szkolnym wydziale informatyki w dwóch z czterech klas na pierwszym roku nauki (tj. poziom 9.).
W centrum edukacyjnym uczniowie uczą się przez 20 godzin tygodniowo w dowolnie wybranym trybie. Ze wszystkich 20 godzin 9 poświęcono na przedmioty ogólne (język niemiecki, język angielski i matematykę), a przez pozostałe 11 godzin uczniowie realizują przedmioty zawodowe (inżynieria oprogramowania, inżynieria systemowa, technologia mediów, technologia sieci). Pozostałych 6 przedmiotów szkolnych (geografia, edukacja historyczno-polityczna, nauki przyrodnicze, religia, wychowanie fizyczne, warsztaty komputerowe), które obejmują 13 godzin tygodniowo, jest nadal nauczanych za pomocą tradycyjnych metod.

Proces uczenia się w trybie wybranym przez ucznia odbywa się w czterech specjalnie wyposażonych do tego celu salach. W każdej z nich znajduje się średnio 16 uczniów, których wspiera jeden nauczyciel, odpowiadając na ich ewentualne pytania. W trakcie lekcji odbywających się w centrum edukacyjnym nauczyciel nie prowadzi żadnych wykładów. Od uczniów zależy, kiedy (w jakiej kolejności) i jak długo chcą się uczyć danej partii materiału. Ponadto mogą oni sami wybrać poziom trudności treści dydaktycznych. W związku z tym uczniowie sami ukierunkowują się na ramy kompetencji, określające, jakie kompetencje są niezbędne do osiągnięcia konkretnego poziomu kwalifikacji, tj. wiedzy podstawowej lub rozszerzonej. Nauczyciele przygotowują treści dydaktyczne w formie elektronicznej lub papierowej, które zawierają odniesienia do dodatkowych źródeł informacji (stron internetowych, książek itp.). Jeżeli uczniowie chcą zaliczyć moduł, muszą uzgodnić z nauczycielem termin egzaminu. Poza takimi egzaminami istnieją także ujednolicone testy, które pozwalają na porównanie wyników kształcenia uczniów uczęszczających do centrum edukacyjnego z wynikami uczniów uczęszczających równolegle na zajęcia realizowane tradycyjnymi metodami dydaktycznymi.
Ponadto w każdym tygodniu uczniom przysługują dwie godziny indywidualnego poradnictwa edukacyjnego. Oznacza to, że każdy uczeń jest przypisany do jednego nauczyciela, który udziela indywidualnego wsparcia w zakresie wyznaczania celów edukacyjnych i ustalania sposobów ich osiągnięcia. Innym istotnym narzędziem jest tzw. dziennik nauki, który zawiera tygodniowy plan zajęć i w którym uczniowie dokumentują swoje cele, postępy w uczeniu się oraz treści omawiane w trakcie sesji coachingowych. Celem tego dziennika jest informowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o planowanych krokach i postępach w nauce.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Austria
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz