Stop wczesnemu kończeniu nauki!

Ogólnym celem tego projektu jest zmniejszenie odsetka osób kształcących i szkolących się zawodowo, które przedwcześnie kończą naukę. Celowi temu służy dostarczanie doradcom i osobom szkolącym materiałów i narzędzi pomocnych w rozwijaniu umiejętności pracy z grupami, wykrywaniu osób zagrożonych wczesnym zakończeniem nauki, ustalaniu szczególnych cech grup osób uczących się, a także udzielaniu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wpływa to na poprawię jakości systemów kształcenia zawodowego.

Projekt „Stop wczesnemu kończeniu nauki” polega na wykrywaniu osób zagrożonych, ocenie ich potrzeb oraz udzielaniu im elastycznego wsparcia. Składa się on z trzech narzędzi, z których doradcy i administratorzy mogą korzystać na różnych poziomach nauczania, w ośrodkach edukacyjnych i innych instytucjach. Narzędzia te opierają się na podejściu holistycznym, które skupia się na jednostce i jej przyszłych możliwościach.
Wspomniane trzy narzędzia to:
• Wykrywacz ryzyka – interaktywne narzędzie elektroniczne przeznaczone dla doradców, służące do wykrywania osób zagrożonych niepowodzeniami w szkole i wczesnym zakończeniem nauki. Technika ta ma na celu ocenę mocnych i słabych stron uczniów, które to cechy są uważane za istotne w środowisku edukacyjnym przy ocenie nie tylko ryzyka niepowodzeń w szkole, lecz również tego, jaki rodzaj wsparcia jest najwłaściwszy dla poszczególnych grup uczniów.
• Profil osobisty – schemat wywiadu przeznaczony dla doradców, zaprojektowany w celu systematycznego wspierania osób zagrożonych i umożliwiający zbadanie ich mocnych i słabych stron oraz środowiska edukacyjnego, aby umożliwić im określenie swoich potrzeb w celu lepszego osiągnięcia celów edukacyjnych i osobistych.
• Elastyczny system zapobiegania i wsparcia – system, który zapobiega wczesnemu kończeniu nauki przez młodzież, a także pomaga tym, którzy już ją zakończyli. Są to ramy przeznaczone dla doradców i innych profesjonalistów pracujących z młodzieżą, które bazują na indywidualnych potrzebach i zapewniają odpowiednie wsparcie w obrębie różnych społeczności. Współpraca opiera się na pracy indywidualnej i znajdowaniu odpowiednich rozwiązań dla każdego ucznia, który potrzebuje wsparcia.
„Stop wczesnemu kończeniu nauki!” to europejski projekt mający na celu ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki. Jest to projekt w zakresie transferu innowacji (realizowany w latach 2009–2011), finansowany z budżetu UE i opierający się na wynikach projektu PPS. W 2007 r. otrzymał on nagrodę „Best Practice Guidance Award” w zakresie kształtowania najlepszych praktyk. W ramach tego projektu instrumenty analizy i doradztwa, które dowiodły swojej skuteczności w Norwegii i Islandii, są wdrażane w Austrii, Niemczech, Słowenii i Czechach w sposób dostosowany do kontekstu krajowego.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Austria; Niemcy; Republika Czech; Słowenia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz