WOLNY ROK DLA NOWO PRZYBYŁYCH MIGRANTÓW

Program instruktażowy, przygotowujący do uczestnictwa w szkolnictwie podstawowym, przeznaczony dla uczniów wywodzących się ze środowisk imigranckich, u których znajomość języka fińskiego lub szwedzkiego lub inne umiejętności nie są wystarczające do podjęcia nauki w grupie przedszkolnej lub w szkole podstawowej. Celem programu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju uczniów oraz ich integracji w społeczeństwie fińskim, a także wyposażenie ich w niezbędne umiejętności pozwalające na naukę w szkole podstawowej. W stosownych przypadkach program obejmuje możliwość nauki innych przedmiotów, lecz nacisk jest kładziony na opanowanie języka fińskiego i szwedzkiego. W kształceniu tym uwzględnia się fakt, że uczniowie różnią się między sobą pod względem wieku, zdolności do uczenia się i środowisk, z których pochodzą.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Finlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :