„KLASA POWITALNA” – TURMA DE ACOLHIMENTO

Grupą docelową „klasy powitalnej” są uczniowie, których językiem ojczystym nie jest portugalski, którzy niedawno przybyli do Portugalii i uczęszczają do klas w ramach pierwszego i drugiego cyklu nauczania podstawowego (uczniowie w wieku 6–12 lat). W zależności od poziomu znajomości języka zajęcia w „klasy powitalnej” odbywają się przez około 10 godzin tygodniowo. W tym czasie uczniowie są zabierani z klas, do których pierwotnie uczęszczali, i biorą udział w tych specjalnych zajęciach do czasu opanowania języka portugalskiego w stopniu wystarczającym do uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Uczniowie są identyfikowani przez wychowawcę klasy, innych nauczycieli lub główną szkoły (w trakcie zapisów do szkoły). Nauczyciel „klasy powitalnej” określa potrzeby ucznia i opracowuje strategię; gdy uczeń osiągnie poziom znajomości języka portugalskiego wymagany do uczestnictwa w normalnych zajęciach, wraca do pierwotnej klasy.

Nauczyciel „klasy powitalnej” i wychowawca pierwotnej klasy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji na temat sposobu realizacji tego działania (strategie, przydzielony czas i zakres działania). Nauczyciel „klasy powitalnej”, który prowadzi w niej wszystkie zajęcia, robi to we współpracy z wychowawcą pierwotnej klasy.

Ogólna odpowiedzialność za realizację tego działania spoczywa na dyrekcji szkoły.

Głównym problemem jest liczba dostępnych nauczycieli, niewystarczająca do tego, aby uczniowie mogli spędzać więcej godzin tygodniowo w „klasy powitalnej”, zwłaszcza gdy przybywają bez znajomości języka portugalskiego lub z jego bardzo ograniczoną znajomością. Byłoby wówczas wskazane, by przez pewien czas przebywali więcej godzin tygodniowo w „klasy powitalnej”, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na brak nauczycieli oraz ograniczenie maksymalnej liczby uczniów przebywających (jednocześnie) w klasie do 10–12.

Realizacja działania jest monitorowana i oceniana przez szkolne centrum monitorowania jakości (strukturę odpowiedzialną za monitorowanie i ocenę wewnętrzną szkoły) oraz dyrekcję szkoły.

Wyniki oceny tego działania były bardzo dobre. Przyspiesza ono naukę języka portugalskiego, pozwalając na szybszy powrót do pierwotnych klas; niektórym uczniom udało się nawet osiągnąć efekty uczenia się przewidziane w pierwszym roku nauki w Portugalii/w szkole.

Jeśli chodzi o niezbędne zasoby i środki finansowe, potrzebne jest specjalne pomieszczenie z odpowiednimi materiałami przeznaczonymi do wspierania nauki języka oraz nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i przydzielony do realizacji tego działania. Działanie finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki poprzez TEIP – Program działań priorytetowych w obszarach edukacyjnych.

Działanie to jest nadal realizowane jako część planu poprawy zespołów szkół w ramach TEIP.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :