Inicjatywa „Otwarta szkoła” we Francji

Celem tej inicjatywy jest wspieranie integracji społecznej i edukacyjnej uczniów oraz zapewnienie osiągania przez wszystkich uczniów sukcesów w nauce.

W ramach inicjatywy „Otwarta szkoła”, ustanowionej w 1991 r., oferuje się zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach średnich I i II stopnia podczas wakacji szkolnych oraz w środy w ciągu roku szkolnego. Oferowany jest program zajęć w obszarach kształcenia, kultury, sportu i rekreacji.

Inicjatywa ta opiera się na dobrowolnym uczestnictwie dyrektorów szkół, którzy mogą swobodnie organizować własne projekty na poziomie szkoły. Aby zapewnić skuteczność wszystkich realizowanych działań, każda szkoła tworzy swój program zajęć w ramach określonego projektu edukacyjnego będącego częścią planu szkolnego. Ten ostatni podlega głosowaniu rady przedstawicieli szkoły.

Uczniowie biorący udział w inicjatywie „Otwarta szkoła” zapisują się na warsztaty w małych grupach liczących kilkanaście osób, w zależności od rodzaju zajęć. „Otwarta szkoła” oferuje możliwość otwarcia instytucji na jej otoczenie poprzez mobilizację wszelkich dostępnych zasobów, w tym kulturalnych, oraz poprzez zaangażowanie partnerów społecznych i lokalnych stowarzyszeń. W tym celu dyrektorzy szkół budują partnerstwa z organizacjami stowarzyszonymi lub władzami lokalnymi. Zwracają się do delegatów departamentalnych Komisji Generalnej ds. Równości Regionalnej (fr. Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET), delegatów prefekta zajmujących się obszarami priorytetowymi miasta lub polityki bądź do wydziałów kultury rad miejskich i rad generalnych.

W perspektywie dynamicznego rozwoju sieci lokalnej dąży się do konwergencji z lokalnym kontraktem wsparcia szkolnego (fr. contrat local d’accompagnement à la scolarité) lub programem „Miasto, życie, wakacje” (fr. Ville Vie Vacances). Działanie „Otwarta szkoła” ma być częścią regionalnych projektów edukacyjnych (fr. projet éducatif territorial – PEDT) tam, gdzie są one realizowane.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz