Program na rzecz rozwijania kompetencji emocjonalnych u dzieci – VEIK

Najważniejszym celem programu VEIK jest wzmacnianie głównych kompetencji osób uczących się przez tworzenie sieci współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi.

VEIK to innowacyjny program, w ramach którego dzieci uczy się – w sposób konsekwentny i ciągły – rozpoznawać i nazywać emocje, panować nad silnymi emocjami, rozwijać umiejętności komunikacyjne i inne umiejętności interpersonalne oraz poprawiać umiejętności rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Cały program umożliwia dzieciom zrozumienie korzyści płynących z relacji międzyludzkich oraz zachęca je do szukania dojrzałych rozwiązań codziennych problemów.

W celu stworzenia dzieciom bezpiecznego i wspierającego środowiska zapewnione jest także szkolenie nauczycieli i rodziców, aby stymulować utrzymywanie umiejętności nabytych przez dzieci zarówno w szkole, jak i w domu.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Litwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Interpersonal relationship between students, parents and teacher play an important role in the climate of the school.

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :