Nauczanie zespołowe w Irlandii

Przez wiele lat w Irlandii, tak jak i w innych państwach, nauczanie zespołowe było stosunkowo rzadko wykorzystywanym i niedocenianym podejściem w dziedzinie wspierania nauki. Międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się (TALIS, 2009) przeprowadzone przez OECD w 24 krajach wykazało, że nauczanie zespołowe w klasie jest obszarem najmniej wykorzystywanym przez nauczycieli zwykłych szkół średnich we wzajemnej współpracy. W nowszym badaniu TALIS (2013) podkreślono siłę nauczania zespołowego we wspomaganiu zarówno uczniów, jak i nauczycieli, stwierdzając przy tym, że nauczanie zespołowe w wielu środowiskach jest wdrażane stosunkowo wolno.

Można powiedzieć, że w Irlandii w ramach deklarowanej polityki i przekształconej polityki cały czas zachęca się do nauczania zespołowego, w którym dwóch nauczycieli uczy jednocześnie w tej samej klasie. Nauczanie zespołowe jest obecnie postrzegane jako sposób realizacji wielu różnych celów edukacyjnych. Nacisk w wielowymiarowym zaangażowaniu w nauczanie zespołowe cały czas przesuwa się od pojedynczego programu kształcenia specjalnego lub programu na rzecz integracji w kierunku rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej wyższego szczebla, a także samooceny całej szkoły.

Co istotne, nauczanie zespołowe umożliwia wspieranie uczniów, co do których zachodzi ryzyko, że nie będą się uczyć (z wielu przyczyn, w tym z powodu wczesnego kończenia nauki, niepełnosprawności, upośledzenia społecznego oraz orzeczonej niepełnosprawności), a także powoduje otwarcie sal lekcyjnych, co stwarza potencjał do rozpoczęcia dialogu i rozwoju „szkolenia w miejscu pracy” oraz „jakości szkolenia w miejscu pracy”.

Oprócz poprawy szans edukacyjnych i życiowych uczniów nauczanie zespołowe oferuje wsparcie nauczycielom w zakresie ich rozwoju zawodowego, a w bardziej wymagających przypadkach w zakresie utrzymania stanowiska pracy w szkole.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz