SAMOOCENA PRZEPROWADZANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ELIOT BANK

Brytyjski Urząd ds. Norm w Zakresie Kształcenia, Usług dla Dzieci i Umiejętności (Ofsted) przedstawił powody nieprzerwanego osiągania przez szkołę podstawową Eliot Bank wybitnych wyników. W szkole tej opracowano rzetelne systemy monitorowania i oceny, dzięki którym wiadomo, co działa dobrze, a co można jeszcze poprawić. W procesie oceny szkoły bierze udział wiele zainteresowanych stron i uwzględniane są różne strategie, lecz nacisk zawsze kładzie się na osiąganie przez uczniów jak najlepszych wyników. Kształcenie w szkole podlega ciągłym modyfikacjom w celu zmniejszenia braków u uczniów, co do których zachodzi ryzyko, że nie osiągną poziomów oczekiwanych w odniesieniu do ich wieku.

Pliki
Example
Rodzaj
Document
Kraj
Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Brak finansowania

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :