NARZĘDZIE ELEKTRONICZNE DO ZAPOBIEGANIA NĘKANIU

Kształcenie w Szwecji opiera się na poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wartości demokratycznych, takich jak: nienaruszalność życia ludzkiego, równość wszystkich ludzi, poszanowanie integralności osobistej jednostki i równouprawnienie płci. Zgodnie z tymi wartościami kładzie się silny nacisk na to, by wszystkie rodzaje kształcenia były włączające i aktywnie zapobiegały dyskryminacji i napastowaniu we wszystkich formach, obejmujących również nękanie.

Od wszystkich szkół wymaga się systematycznego promowania walki z dyskryminacją oraz środków zapobiegających napastowaniu i nękaniu. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2009 r. wszystkie szkoły i przedszkola są zobowiązane do opracowywania rocznego planu na rzecz równego traktowania, zawierającego opis wszystkich środków zapobiegawczych i rutynowych działań w zakresie przeciwdziałania napastowaniu i nękaniu.

Rzecznik przeciw Dyskryminacji (DO) uruchomił narzędzie elektroniczne mające na celu pomoc szkołom w sporządzaniu tego planu. Narzędzie uwzględnia wszystkie aspekty wymagane przez prawo: środki zapobiegawcze i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, jak również działania podejmowane przez szkołę w przypadkach dyskryminacji, napastowania, nierównego traktowania lub nękania. Zapewnia ono pomoc w tworzeniu szkolnego lub przedszkolnego planu przeciwdziałania dyskryminacji i poniżającemu traktowaniu. To bezpłatne narzędzie zostało opracowane przez DO we współpracy z Przedstawicielem Dzieci i Uczniów Szkół przy Inspektoracie Szkół oraz z Agencją Krajową.

Narzędzie krok po kroku prowadzi kierownika szkoły, przedszkola lub inną osobę odpowiedzialną w tym zakresie przez poszczególne elementy planu. W trakcie korzystania z narzędzia taka osoba otrzymuje również szereg praktycznych wskazówek i porad, a także odniesienia do przepisów prawnych i wytycznych. Wzór narzędzia w formacie pdf oraz dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej (www.planforskolan.se).

Narzędzie elektroniczne zawiera listę planowanych działań zapobiegawczych oraz problemów, którymi należy się zająć. Są to między innymi:

  • udział uczniów i pracowników w opracowywaniu planu
  • upowszechnianie planu
  • ocena poprzedniego planu i opis sposobu oceny obecnego planu
  • identyfikacja obecnej sytuacji i miejsc (jeżeli istnieje przestrzeń lub czas, w których uczniowie czują się bardziej bezbronni lub zagrożeni)
  • środki zapobiegawcze
  • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Szwecja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Brak finansowania

Komentarze

Dodaj komentarz