ŚCIEŻKI NA PRZYSZŁOŚĆ (FR. PARCOURS AVENIR)

Ta nowa ścieżka opracowana we Francji pozwala uczniom lepiej zrozumieć świat ekonomiczny i zawodowy, uświadomić sobie różnorodność istniejących zawodów i szkoleń, zwiększyć ich poczucie zaangażowania i inicjatywy oraz kształtować kierunek, w jakim chcą podążać w swojej karierze edukacyjnej i zawodowej.

Każdy uczeń od pierwszego roku szkoły średniej I stopnia do ostatniego roku szkoły średniej II stopnia (czyli w wieku 11–18 lat) będzie podążał tą ścieżką edukacyjną.
Pozwala to uczniom:

  • zrozumieć świat ekonomiczny i zawodowy;
  • uświadomić sobie różnorodność zawodów i szkoleń;
  • zwiększyć poczucie zaangażowania i inicjatywy;
  • kształtować kierunek, w jakim chcą podążać w swojej karierze edukacyjnej i zawodowej.

Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów w ramach tej ścieżki są uwzględniane podczas kształcenia obowiązkowego przy uznawaniu zdobycia przez nich wspólnych podstaw wiedzy, umiejętności i kultury. 

Realizację ścieżki ułatwia cyfrowe narzędzie FOLIOS, za pomocą którego można śledzić i rejestrować postępy uczniów w szkołach średnich I i II stopnia.

Inicjatywa ta wpisuje się w kontekst europejski, w którym szczególny nacisk na poradnictwo przez całe życie położono w rezolucji w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie przyjętej w dniu 21 listopada 2008 r. Rezolucja ta zawiera szczególne zalecenie dla państw członkowskich dotyczące sprzyjania „zdobywaniu przez całe życie umiejętności kierowania swoją karierą”.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz