INICJATYWY NA RZECZ POPRAWY UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA

Maltańskie inicjatywy wspierania osób uczących się, mające na celu poprawę umiejętności czytania i pisania, wpisują się w ogólny kontekst krajowej strategii na rzecz umiejętności czytania i pisania dla wszystkich, zmierzającej do konsolidacji bieżących programów krajowych, w których uczestniczyło ponad 8000 uczniów rocznie. Szkoły mogą planować i prowadzić własne projekty wspierania umiejętności czytania i pisania dla uczniów, którzy mogą ich potrzebować. Inicjatywy te są finansowane z dotacji, głównie przez władze lokalne.

Poniżej przedstawiono przykłady najnowszych maltańskich inicjatyw na rzecz poprawy umiejętności czytania i pisania.

1) Mobilizacja bibliotek domowych i szkolnych: cel tej inicjatywy to zwiększenie liczby i poprawa jakości materiałów do czytania dostępnych w bibliotekach szkół podstawowych. W ramach inicjatywy udostępniono atrakcyjne i interesujące materiały w językach maltańskim i angielskim. Bazując na tej inicjatywie, w ramach krajowej kampanii prowadzonej poprzez spotkania rodziców w szkołach oraz dostępną politykę internetową zachęcano rodziców i opiekunów do angażowania się w czytanie dzieciom i z dziećmi w domu. Z programu „Aqra Kemm Tfla” skorzystało łącznie 2225 uczniów w 126 klasach z 20 szkół podstawowych na Malcie i Gozo. W klasach tych rozprowadzono 11 500 książek.

Krajowa agencja ds. umiejętności czytania i pisania Ministerstwa Edukacji przeprowadziła początkowy etap programu w 16 szkołach podstawowych. Książki w języku maltańskim i angielskim obejmowały zarówno beletrystykę, jak i literaturę faktu. Wszystkim książkom przypisano poziom w zależności od wieku czytających dzieci i oznaczono je odpowiednimi kolorami. Utworzono ewidencję czytelnictwa, aby pomóc nauczycielom w określaniu poziomu umiejętności czytania danego dziecka. Głównym celem inicjatywy było uczynienie czytania przyjemnym i owocnym. Szkołom dostarczono wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie korzystania z książek oznaczonych poziomami w bibliotekach klasowych. Książki rozprowadzają bibliotekarze, a czytelnictwo monitorują wychowawcy.

W wielu szkołach biblioteki są otwarte w godzinach lekcyjnych i podczas przerw. W szczególnych przypadkach, gdy chodzi o uczniów z określonymi potrzebami lub doświadczających trudności społecznych, emocjonalnych i z zachowaniem, biblioteki zapraszają ich do udziału w lekturze i zajęciach interaktywnych. Podczas przerw biblioteki są otwarte dla wszystkich uczniów.

2) Projekt L-Ambaxxatur tal-Qari/Ambasadorzy czytelnictwa: ten projekt Ministerstwa Edukacji polegał na wyznaczaniu lokalnych osobistości do promowania czytelnictwa w szkołach przez organizowanie wydarzeń angażujących różne klasy. Osoby te dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z czytaniem i pełniły rolę wzorów do naśladowania, zachęcając do pozytywnego nastawienia do czytania.

Z programu „Ambasadorzy czytelnictwa” skorzystało łącznie 1905 uczniów w 32 szkołach i ośrodkach na Malcie i Gozo. W programie wzięło udział 34 Ambasadorów czytelnictwa; podczas wydarzeń rozdano 984 książki i włączono je do zbiorów bibliotek klasowych.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Malta
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz