Wskaźniki strukturalne dla szkół na potrzeby tworzenia systemów włączających w szkołach i w ich otoczeniu

Niniejszy zestaw wskaźników strukturalnych na potrzeby systemów włączających w szkołach i w ich otoczeniu może być wykorzystywany przez dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, lub innych partnerów szkół do refleksji nad integracyjnym charakterem ich szkoły. Wskaźniki sformułowano jako stwierdzenia z odpowiedziami „tak” lub „nie”, umożliwiające organom szkolnym samodzielną ocenę w zakresie odpowiednich obszarów. Integracja w szkołach jest postrzegana jako wspierające środowisko edukacyjne wysokiej jakości, obejmujące przyjazne i opiekuńcze szkoły i klasy. Składa się na nią zapobieganie dyskryminacji, całościowe podejście do potrzeb uczącego się (emocjonalne, fizyczne, poznawcze i społeczne) oraz uznanie talentów osób uczących się i ich opinii.

Wśród najważniejszych dziedzin objętych wskaźnikami znajdują się:

  1. ogólne podejście szkoły do pracy nad systemami włączającymi,
  2. jakość pracy nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły,
  3. promowanie systemowej integracji polityki i praktyki,
  4. multidyscyplinarny nacisk na kwestie zdrowia i dobrobytu,
  5. promowanie zaangażowania rodziców i wsparcia rodziny
  6. oraz zaspokajanie potrzeb poszczególnych osób i grup wymagających szczególnego traktowania.

Do wyboru wskaźników wykorzystano kluczowe dokumenty programowe Rady UE i Komisji Europejskiej, jak i najnowsze międzynarodowe dane na temat edukacji włączającej.

Narzędzie to jest częścią szerszego sprawozdania na temat wskaźników strukturalnych na potrzeby systemów włączających w szkołach i w ich otoczeniu, w którym znajduje się kontekst i wyjaśnienia dla każdego ze wskaźników.

Autorski:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Europa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Nie dotyczy
Finansowanie
Brak finansowania

Komentarze

Dodaj komentarz