Szkoły średnie II stopnia Godalen i Thor Heyerdahl w Norwegii

W celu zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki w szkołach średnich II stopnia Godalen i Thor Heyerdahl w Norwegii skupiono się na udoskonalaniu strategii w zakresie kierowania szkołą. Szkoły te opracowały szereg środków mających na celu wspieranie zarówno nauczycieli, jak i młodzieży.

Aby zapobiegać zjawisku wczesnemu kończeniu nauki, szkoły średnie II stopnia Godalen i Thor Heyerdahl w Norwegii wprowadziły w sposób kompleksowy szereg strategii i środków opierających się na:

zaangażowanym przywództwie skoncentrowanym na celach oraz metodach opartych na dowodach w zakresie kierowania szkołą i działań następczych.

Oznacza to konkretnie, że:

  • Nauczyciele spotykają się z uczniami tam, gdzie oni faktycznie są, a nie tam, gdzie uczniowie powinni być zgodnie z ich życzeniem.
  • Relację pomiędzy nauczycielem i uczniem uważa się za podstawę skutecznej nauki.
  • Przestrzega się dwóch kluczowych zasad: „Od razu dzwonić do domu” oraz „Szybko i prawidłowo odnotować wagary”.
  • Istnieje aktywna, działająca rada uczniów.
  • „Uczniowie sami rozwiązują problemy”: program, w ramach którego uczniowie sami rozwiązują konflikty poprzez mediację, budowanie zaufania, tworzenie dobrych warunków nauki oraz podnoszenie kompetencji społecznych.
  • Szkoły zainicjowały nowe działania we współpracy z różnymi wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w obrębie szkół:
  • Kilka programów szkolenia w miejscu pracy dla osób uczących się, które chcą uzyskać za pomocą praktycznych sposobów świadectwo czeladnicze lub świadectwo zdobycia pewnego zakresu umiejętności (LSC).
  • Alternatywna nauka szkolna umożliwia zagrożonym uczniom zdobycie szerszego zakresu umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych, co zwiększa ich motywację i potencjał. W jej ramach oferuje się różnorodne możliwości postępu w kierunku ukończenia szkoły, m.in. programy koncentrujące się w szczególności na indywidualnych potrzebach społecznych ucznia i wymaganiach naukowych uzyskania najpierw świadectwa LSC, a potem świadectwa czeladniczego po kilku latach pracy. Dążenie do zdobycia LSC to dobry kierunek dla uczniów, którzy tracą motywację z powodu niepowodzeń w nauce przedmiotów szkolnych, ale posiadają umiejętności praktyczne. Może ono stanowić podstawę do osiągnięcia wyższego poziomu umiejętności zawodowych na późniejszym etapie życia.
  • Szkolenie obejmuje moduły lub części modułów danego przedmiotu, na przykład te potrzebne do uzyskania kwalifikacji spawacza. Alternatywne programy, dzięki zapewnieniu bardziej elastycznych warunków dostosowanych do potrzeb, prowadzą do obniżenia wskaźników samowolnego opuszczania lekcji i wczesnego kończenia nauki oraz pomagają w ponownym zaangażowaniu się w proces nauki i życie społeczności. Absolwenci tych programów utrzymują, że doświadczenie to zmieniło ich sytuację i pomogło im stać się produktywnymi obywatelami.

Przedsiębiorstwa młodzieżowe pełnią rolę narzędzia pedagogicznego motywującego zagrożonych uczniów.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Norwegia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz