Radość z czytania

„Radość z czytania” to trzyletni (lata 2012–2015) krajowy program w zakresie umiejętności czytania i pisania prowadzony przez fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury i realizowany przez Wydział Nauk Humanistycznych (Nauki o Informacji) i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Oulu.

W programie „Radość z czytania” (fiń. Lukuinto) biblioteki i szkoły opracowują nowatorskie modele promujące multi-alfabetyzm, nowe umiejętności czytania i pisania oraz radość z czytania. Metody testowane przez szkoły i biblioteki biorące udział w programie pilotażowym są połączeniem tradycyjnych metod pracy i nowych metod, z których wiele zostało opracowanych podczas działań szkoleniowych „Radość z czytania”.

Projekty pilotażowe przeprowadzono z wykorzystaniem analizy porównawczej, gromadząc i doskonaląc istniejące praktyki. Szkoły i biblioteki przeprowadziły analizę porównawczą praktyk, które pasują do ich koncepcji szkoły i biblioteki oraz są dobrze dobrane do posiadanych przez nie zasobów i umiejętności.

Praktyki opracowane w ramach programu „Radość z czytania” obejmują zarówno kilkumiesięczne projekty, jak i drobne pomysły, które można łatwo dostosować do kultury funkcjonowania szkoły lub biblioteki. Zakłada się, że proponowane działania próbne będą dalej rozwijane, aby mogły służyć różnego rodzaju szkołom i bibliotekom, rodzinom, dzieciom i młodzieży w sposób indywidualny i dostosowany do konkretnych przypadków. Dzięki porównywaniu pomysłów pracownicy bibliotek i nauczyciele mogą proponować dzieciom i młodzieży nowe, alternatywne sposoby wykazywania się umiejętnościami i wypracowania entuzjastycznego podejścia do uczenia się.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Finlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Nie dotyczy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz