Biuro Wsparcia Uczniów i Rodzin

Do głównych celów Biura Wsparcia Uczniów i Rodzin w Portugalii należy zapobieganie zjawisku wczesnego kończenia nauki, absencji i braku dyscypliny oraz wspieranie włączenia społecznego uczniów i ich rodzin w celu osiągnięcia sukcesów edukacyjnych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zaangażowanie rodzin w karierę edukacyjną dzieci.

Z nauczycielami i rodzinami we wszystkich szkołach zespołu ściśle współpracuje pracownik socjalny i dwóch mediatorów, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami i ustalonymi priorytetami. Uczniów do Biura Wsparcia kierują nauczyciele (istnieje specjalna karta skierowania), rodzice lub opiekunowie, partnerzy – np. w Lokalnej Komisji Ochrony Dziecka i Młodzieży – lub sami uczniowie.

Zespół Biura Wsparcia spotyka się co dwa tygodnie, aby omawiać poszczególne przypadki i opracowywać strategie (tj. Plan interwencji zorientowany na ucznia). Później pracownicy komunikują ustalenia rodzinie i nauczycielom.

Główne działania podejmowane przez Biuro Wsparcia to: wizyty domowe, sesje szkoleń dla rodziców, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z innymi instytucjami, sesje rozwoju umiejętności osobistych i interpersonalnych uczniów, indywidualna opieka dydaktyczna dla uczniów. 

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły; Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz