Sieć przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki i Centrum informacyjne w Antwerpii

W ramach sieci przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki zapewniany jest kompletny pakiet usług i wiedzy eksperckiej. Każdy projekt jest wyjątkowy, ukierunkowany na konkretne grupy docelowe i ma własne środki finansowe. Nacisk kładzie się na zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki i ponowną integrację uczniów, którzy zbyt wcześnie porzucili naukę. Centrum informacyjne zapewnia wsparcie dla uczniów i szkół. Uczniowie, którzy są często nieobecni w szkole, są kierowani do Ośrodka poradnictwa dla uczniów przy sieci szkół, do której należy dana szkoła. W razie potrzeby Centrum informacyjne oferuje pomoc Ośrodkowi poradnictwa dla uczniów. Centrum informacyjne, poprzez sieć różnych organizacji, oferuje dostosowane środki i działania wspierające uczniów, którzy zbyt wcześnie porzucili naukę lub którym grozi to w przyszłości.

Centrum informacyjne znajduje się w centrum sieci obejmującej następujące agencje i zainteresowane podmioty: Rada Miasta Antwerpii, Rada ds. Edukacji Antwerpii, administracje szkół, Ośrodki poradnictwa dla uczniów, lokalna platforma edukacyjna, opieka społeczna, służby ds. młodzieży, departament sprawiedliwości, policja.

Jeżeli chodzi o sam proces, to przede wszystkim szkoły muszą wykonać pierwszy krok. Szkoły współpracują z Ośrodkami poradnictwa dla uczniów (CLB), aby zapewniać indywidualne wsparcie uczniom. Pracownicy CLB to m.in. lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psychologowie i pedagodzy. W celu zapewniania wsparcia tworzy się indywidualne programy oraz wyszukuje się indywidualne usługi lub programy w ramach sieci. W razie potrzeby Centrum informacyjne współpracuje z innymi organizacjami wsparcia, na przykład:

  • Trenerzy młodzieżowi i trenerzy-rówieśnicy zapewniają indywidualne porady.
  • Osoby potrzebujące profesjonalnych usług terapeutycznych kieruje się do odpowiednich organizacji.
  • W razie potrzeby angażuje się policję lub wydział wymiaru sprawiedliwości.
  • W przypadku działań szkolnych mających na celu współpracę z rodzicami organizacja pozarządowa Schoolbridge, finansowana przez Radę Miasta, zapewnia niezbędne wsparcie w celu stworzenia najlepszego sposobu integracji rodziców ze społecznością szkolną.

Miasto Antwerpia utworzyło Sieć przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki oraz Centrum informacyjne w celu zwalczania zjawiska wczesnego kończenia nauki w drodze zaangażowania zainteresowanych podmiotów i tworzenia sieci kontaktów między administracją miasta a społeczeństwem obywatelskim. Sukces tych inicjatyw zależy w dużym stopniu od następujących czynników:

  • zaangażowanie polityczne ze strony Rady Miasta, która zobowiązała się do rozwiązywania problemów młodzieży mogących przeradzać się w szersze problemy społeczne. Zaangażowanie polityczne oznacza, że wsparcie polityczne nie zmienia się wraz ze zmianą administracji politycznej;
  • jasno określony obszar zainteresowania i jasna, zapewniona odgórnie wizja;
  • wspólna wizja dzięki zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów obejmujących: Radę Miasta, szkoły, opiekę społeczną, służby ds. młodzieży, policję, wymiar sprawiedliwości i organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
  • polityka opierająca się na dowodach i systematycznym gromadzeniu danych dotyczących wskaźników związanych z wczesnym kończeniem nauki, takich jak: samowolne opuszczanie lekcji, powtarzanie klasy, wskaźnik wczesnego kończenia nauki i zmiany demograficzne;
  • środki finansowe wspierające sieć poprzez wykorzystanie funduszy Rady Miasta, administracji Flandrii oraz funduszy unijnych;
  • jasna struktura, koordynowana centralnie przez Radę Miasta.
Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Belgia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz