NIACE: Rodzinne uczenie się

Badanie NIACE na temat rodzinnego uczenia się w Anglii i Walii wykazało, że uczestnictwo rodziców i opiekunów w programie „Rodzinne uczenie się” pozytywnie oddziałuje na szereg przekrojowych obszarów polityki mających wpływ na życie rodzin. Wpływ ten może prowadzić do ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki ze względu na oddziaływanie na rodziny oraz zapewnić społeczeństwu wielokrotny zwrot z inwestycji.

„Rodzinne uczenie się” odnosi się do wszelkich działań w zakresie uczenia się, w które zaangażowane są zarówno dzieci, jak i dorośli członkowie rodziny, w założeniu mających przynieść obu tym grupom efekty uczenia się, a cały proces stanowi wkład w budowanie kultury uczenia się w rodzinie.

Badania pokazują, że zaangażowanie rodziców w życie szkolne ma ponad czterokrotnie większy wpływ na osiągnięcia naukowe młodzieży w wieku 16 lat niż klasa społeczno-ekonomiczna. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki, ponieważ wiele interwencji mających rozwiązać ten problem koncentruje się na środkach związanych z wynikami i klasą społeczno-ekonomiczną w sposób ograniczający się do bezpośredniej aktywności szkolnej. Rodzinne uczenie się jest dobrze ugruntowaną, wysoce skuteczną i racjonalną pod względem kosztów metodą pozwalającą rodzicom na zaangażowanie się w edukację dzieci w sposób bezpośrednio odnoszący się do czynników, które prowadzą do wczesnego kończenia nauki.

Rodzinne uczenie się pomaga w przezwyciężeniu tego problemu i świadczy dobitnie o tym, że w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wczesnego kończenia nauki decydenci muszą szukać rozwiązań poza terenem szkoły. Muszą oni po pierwsze inwestować w interwencje prowadzone wśród szerszej społeczności, a po drugie – z pomocą odpowiednich partnerów – podkreślać powiązania między tym, co dzieje się w klasie, a możliwościami uczenia się poza terenem szkoły. Ten drugi obszar obejmuje działania wspierające przechodzenie między początkowymi klasami i szkołami podstawowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Rodzinnego uczenia się prosimy skontaktować się z Susannah Chambers, Dyrektor ds. Rodziny i Nauki Międzypokoleniowej w NIACE, wysyłając wiadomość e-mail na adres: Susannah.Chambers@niace.org.uk

Rodzaj
Document
Kraj
Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :