INCLUD-ED EDUKACJA RODZINNA

Edukacja rodzinna to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED – Strategie na rzecz włączenia społecznego i spójności społecznej w ramach kształcenia w Europie) (Komisja Europejska, VI program ramowy, 2006–2011).

Edukacja rodzinna polega na tym, że członkowie rodziny oraz inni członkowie społeczności angażują się w szkole w różne działania w zakresie uczenia się. Działania takie mogą być bardzo zróżnicowane; jedyny warunek jest taki, że uczestnicy sami określają te działania (treść, organizację, a także harmonogram) w taki sposób, aby program bezpośrednio odpowiadał ich potrzebom i zainteresowaniom, oraz że działania te są zgodne z podejściem opartym na dialogu. Edukacja rodzinna opiera się na wcześniejszych teoriach i badaniach, które wykazały już, że promowanie kulturowych i edukacyjnych interakcji między uczniami i podmiotami społecznymi, a szczególnie członkami rodziny, zwiększa osiągnięcia uczniów. Niektóre programy dotyczące edukacji rodzinnej i angażowania społeczności promujące edukacyjne i kulturowe interakcje przyczyniły się do tego, że uczniowie, których rodziny mają w domu jedynie kilka książek lub niski poziom wykształcenia, uzyskali znakomite wyniki w nauce.

Zgodnie z czołowymi podejściami naukowymi w pedagogice edukacja rodzinna obejmuje i wspiera interakcje poprzez podejście do uczenia się oparte na dialogu; procesy uczenia się są zatem wspierane poprzez egalitarny dialog, w ramach którego docenia się inteligencję kulturową każdej osoby i z niej czerpie. W ramach tego podejścia dąży się do zmian, wzmacnia się instrumentalny wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło tworzenia znaczenia oraz opiera się na równości wszystkich środowisk, z jakich pochodzą uczniowie, i wspiera ją.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz