POTRZEBUJEMY WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI

Duńska inicjatywa „Potrzebujemy wszystkich młodych ludzi” jest realizowana od 2003 r. Jest ona skierowana do wywodzących się z mniejszości etnicznych młodych osób (w wieku 13–20 lat), które są marginalizowane i którym grozi nieukończenie kształcenia. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu dla młodzieży wśród takich młodych osób oraz zachęcenie ich do ukończenia programów edukacyjnych dla młodzieży.

Duńska inicjatywa „Potrzebujemy wszystkich młodych ludzi” (Brug for alle unge) została uruchomiona w 2002 r. przez Ministerstwo ds. Uchodźców, Imigrantów i Integracji, a od 2011 r. jest nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji. Grupą docelową inicjatywy są osoby młode cudzoziemskiego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z defaworyzowanych środowisk etnicznych i zamieszkujących obszary miejskie o trudnej sytuacji. Głównym celem jest wsparcie osób młodych w ukończeniu kształcenia.

Inicjatywa obejmuje szeroki wachlarz działań (od klubów odrabiania prac domowych po grupy wzorów do naśladowania), z których wszystkie mają wspólny cel – zmianę nastawienia młodzieży do kształcenia. Istotnym elementem inicjatywy jest również kontakt z rodzicami. Ponadto do jej najważniejszych cech należy całościowe podejście i silne zakorzenienie lokalne. Szczegółowe informacje na temat programu, jego docelowych beneficjentów, stosowanych metod i wyników w różnych latach znajdują się w poniższych dokumentach.

Jednym z owoców projektu są materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych „W siedmiu umysłach”, którym towarzyszą krótkie filmy przytaczające osobiste doświadczenia (w języku duńskim):

"i 7 sind": Hvad vi du være BÜLENT ÖZDEMIR?

"i 7 sind": ALI 2. omgang

"i 7 sind": SERHAT - mandag efter arbejde

"i 7 sind": MOHAMMAD - mit system

"i 7 sind": meningen med ANNE

"i 7 sind": KHADIJA og kærligheden

"i 7 sind": svend OMAR

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Dania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz