Rok przejściowy – szerokie doświadczenie edukacyjne

Rok przejściowy oferowany przez szereg irlandzkich szkół, umożliwia uczniom (w wieku około 15 lat) zdobycie szerokiego doświadczenia edukacyjnego w celu osiągnięcia większej dojrzałości. Rok ten następuje po ukończeniu nauki w szkole średniej I stopnia, a przed przystąpieniem do dalszej nauki lub przygotowania zawodowego. Stanowi on pomost, który ma pomóc uczniom w przejściu od wysoce ustrukturyzowanego środowiska szkoły średniej I stopnia do środowiska, w którym będą ponosić większą odpowiedzialność za własną naukę i podejmowanie decyzji.

Podczas roku przejściowego uczniowie uczestniczą w aktywnych i opartych na doświadczeniach strategiach uczenia się, które pomagają im rozwijać szereg umiejętności przekrojowych w zakresie krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Rok przejściowy powinien być także okazją do refleksji i uświadomienia uczniom wartości, jaką stanowi kształcenie i szkolenie w procesie przygotowywania ich do ciągle zmieniających się potrzeb dorosłego świata pracy i relacji międzyludzkich. Celem roku przejściowego jest promowanie rozwoju osobistego, społecznego, edukacyjnego i zawodowego uczniów oraz przygotowanie ich do pełnienia roli samodzielnych, uczestniczących i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.

Cele i filozofia roku przejściowego powinny być upowszechnianie w całej szkole. Szkoły realizujące programy roku przejściowego są odpowiedzialne za wyznaczanie odpowiednich celów i określanie założeń niezbędnych do ich osiągnięcia.

Szkoły powinny angażować rodziców, pracodawców i szersze grono wywodzące się ze społeczności we wszystkie aspekty programu w roli partnerów edukacyjnych oraz zapewnić sprawną i skuteczną realizację programu.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz