ZESTAW NARZĘDZI DLA RODZICÓW – WSPARCIE RODZICÓW NA KLUCZOWYCH ETAPACH NAUKI SZKOLNEJ

Celem Zestawu narzędzi dla rodziców jest ułatwienie dialogu z rodzicami, aby pomóc im zrozumieć wyzwania związane z kształceniem ich dzieci. Jest to zbiór narzędzi ułatwiających kontakty pomiędzy szkołami a rodzinami. Zestaw opiera się na zasadzie współodpowiedzialności: rodzice są odpowiedzialni za kształcenie swoich dzieci i szkoła również; muszą więc współpracować, aby dzieci mogły osiągać pozytywne wyniki.

Zestaw narzędzi dla rodziców ma dwa główne cele: zwiększenie zaangażowania rodziców we wspieranie dzieci oraz poprawę zdolności rodziców do wspierania dzieci w dokonywaniu właściwych wyborów związanych z nauką. Ułatwia on dialog z rodzicami i pomaga im zrozumieć wyzwania związane z kształceniem ich dzieci. Oferuje zespołom edukacyjnym zestaw narzędzi do organizowania i ułatwiania dyskusji z rodzicami.

Zestaw narzędzi dla rodziców jest wykorzystywany w trzech kluczowych momentach nauki szkolnej dzieci:

  1. Pierwszy rok nauki w szkole podstawowej, kiedy uczniowie uczą się czytać (Podstawowy zestaw narzędzi)
  2. Pierwszy rok szkoły średniej, w celu wsparcia przejścia uczniów do nowej szkoły (Zestaw narzędzi przy rozpoczynaniu szkoły średniej),
  3. Ostatni rok szkoły średniej I stopnia, w celu omówienia przyszłych wyborów edukacyjnych (Zestaw narzędzi przy kończeniu szkoły średniej I stopnia).

Podstawowy zestaw narzędzi ma na celu ułatwić dialog z rodzicami, pomóc im zrozumieć kwestie związane z kształceniem, odpowiedzieć na ich pytania dotyczące rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej i bardziej zaangażować ich w kształcenie dziecka. Skupiono się na „nauce czytania”; nauczyciele zapraszają rodziców do szkoły na sesję czytania, a następnie rozmawiają o tym, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w domu.

Pozwala to na omówienie z rodzicami trzech kwestii:

  • Jak uczymy się czytać i w jaki sposób rodzice mogą wspierać dziecko w nauce czytania?
  • Jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce?
  • W jaki sposób rodzice mogą pomóc dzieciom czuć się komfortowo w szkole i dobrze się zachowywać?

W ramach Zestawu narzędzi przy rozpoczynaniu szkoły średniej oferuje się rodzicom wsparcie, by mogli się zaangażować w sprawy szkolne. Celem jest rozwijanie dialogu pomiędzy szkołą a rodziną. Nacisk w zestawie narzędzi kładziony jest na wspieranie rodziców w zrozumieniu struktury i systemu szkolnego. W ramach tego zestawu wyjaśnia się rodzicom organizację szkoły, aby pomóc im lepiej ją zrozumieć, oraz zapewnia się metody i wsparcie, aby rodzice mogli zastanowić się i przedyskutować, w jaki sposób mogą pomóc swoim dzieciom odnieść sukces. Narzędzia edukacyjne zawarte w zestawie narzędzi umożliwiają zespołom edukacyjnym przygotowanie i organizację dyskusji.

Dyskusje skupiają się na trzech głównych tematach:

  • Jak mogę pomóc mojemu dziecku?
  • Jak rozumiem obecną sytuację mojego dziecka?
  • Ocena końcowa.

Zestaw narzędzi przy kończeniu szkoły średniej I stopnia ma dwa cele: zwiększenie zaangażowania rodziców we wspieranie dzieci i rozwijanie ich umiejętności w zakresie orientacji edukacyjnej. Zazwyczaj wprowadzamy zestaw narzędzi, aby pomóc zespołom edukacyjnym lepiej zrozumieć, w jaki sposób informować rodziców o wyborach dostępnych dla ich dzieci. Narzędzie to ma dwa cele: zwiększenie zaangażowania rodziców we wspieranie dzieci i rozwijanie ich umiejętności w zakresie orientacji edukacyjnej.

Wyniki oceny programu pokazują, że Zestaw narzędzi dla rodziców pozwala na znacznie większe zaangażowanie rodziców w naukę szkolną dzieci. Powoduje to znaczny spadek absencji, mniejszą liczbę problemów związanych z dyscypliną i poprawę efektów kształcenia w zakresie przedmiotów takich jak język francuski. Te pozytywne efekty są zauważalne nie tylko w odniesieniu do rodzin, które zazwyczaj są otwarte na informacje ze szkoły, ale również rodzin, które są w mniejszym stopniu zaznajomione z tradycyjnymi metodami komunikacji szkolnej lub w mniejszym stopniu na nie reagują.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz