Szkoła średnia II stopnia im. Bedy Hallberg

Niniejszy przykład opisuje innowacyjne podejście zastosowane w szkole średniej II stopnia im. Bedy Hallberg (Szwecja). Szkoła oferuje szereg programów będących podstawą dla rozwoju osobistego uczniów i ich aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Celem szkoły jest również zapewnianie ciągłego wsparcia osobom uczącym się i zmniejszanie ryzyka przedwczesnego zakończenia nauki, dzięki staraniom na rzecz wydłużenia czasu otwarcia placówki, np. podczas niektórych dłuższych wakacji. W szkole obecny jest zespół pracowników służby zdrowia, którego doradcy służą młodzieży wsparciem w kwestiach socjalnych i psychologicznych.

Gimnazjum im. Bedy Hallberg jest szkołą średnią II stopnia znajdującą się w Kungsbacka (Szwecja). Powstało w 2013 r. jako mała jednostka koncentrująca się na potrzebach poszczególnych uczniów. Fizyczne i społeczne środowisko wielu szkół może być wyzwaniem dla niektórych młodych dorosłych w wieku 16–20 lat i być dla nich przeszkodą w ustawicznym uczeniu się. Szkoła im. Bedy Hallberg jest otwarta dla tych, którzy poszukują niewielkiej placówki, gdzie mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie.

Celem szkoły jest nie tylko przygotowanie uczniów do życia zawodowego bezpośrednio po zakończeniu kształcenia lub skierowanie ich w stronę wyższej uczelni, lecz także zapewnienie im dobrych podstaw dla rozwoju osobistego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Szkoła oferuje program przygotowujący do podjęcia nauki na wyższej uczelni – „Program nauk społecznych (SA)”. Służy on pogłębieniu wiedzy uczniów na temat uwarunkowań społecznych w Szwecji i na świecie, zależności między jednostką a społeczeństwem oraz na temat sposobu, w jaki warunki życia zmieniają się w czasie i przestrzeni.

Dobrostan osób uczących się, zgodnie z filozofią szkoły, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Osoby uczące się muszą mieć czynne i pozytywne podejście do własnego procesu uczenia się. Nauczanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Duże znaczenie mają elastyczny i osobisty charakter relacji oraz zaangażowanie nauczycieli i pozostałego personelu szkoły, jak i ich ustawiczne doskonalenie zawodowe.

Aby ograniczyć stres, granica między szkołą i pracą a czasem wolnym jest bardzo wyraźna. Uczniowie nie dostają zadań domowych, po części z powodu braku wsparcia w środowisku domowym. Niektórzy uczniowie potrzebują ciągłości i dostępności, dlatego wydaje im się, że długie wakacje przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Aby zaspokoić te potrzeby, szkoła minimalizuje okresy zamknięcia i pozostaje otwarta podczas niektórych dłuższych wakacji. W szkole obecny jest zespół pracowników służby zdrowia, którego doradcy służą młodzieży wsparciem w kwestiach socjalnych i psychologicznych.

W Szwecji obowiązkowa jest systematyczna ocena jakości. Każda szkoła jest zobowiązana do planowania, oceny i rozwoju swej pracy edukacyjnej. W prace te zaangażowani są nauczyciele i uczniowie, zaś szkoła ma obowiązek dokumentować ten proces. Organ zarządzający szkołą, gmina Kungsbacka, ma obowiązek zapewnić, aby szkoła przestrzegała regulaminu i przeprowadzała systematyczną ocenę jakości.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Szwecja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)