Razem do mety

Projekt ten ma na celu zapewnienie wszystkim dzieciom sukcesu i zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki. Jest realizowany we Flandrii (Belgia) i koncentruje się w szczególności na wprowadzeniu odpowiedniej kultury szkolnej oraz szeregu środków zapobiegających powtarzaniu klasy.

Projekt „Razem do mety” (nid. Samen tot aan de meet) stanowi kontynuację projektu badawczego „Nigdy więcej powtarzania klasy” finansowanego przez miasto Antwerpię. Ten ostatni projekt rozpoczął się od publikacji książki na temat alternatyw dla powtarzania klasy. W następstwie projektu „Razem do mety” ukazały się kolejne dwie książki zawierające dobre praktyki, które miały stanowić inspirację dla członków kadry kierowniczej szkół, zespołów szkolnych, nauczycieli i innych osób przy poszukiwaniu alternatywnego podejścia do powtarzania klasy. W książkach tych zawarty jest przegląd międzynarodowych badań naukowych dotyczących powtarzania klasy, nowych podejść dydaktycznych i praktyk zarządczych w szkołach. Przedstawiony jest w nich również zbiór dobrych praktyk oraz szczegółowe informacje na temat możliwych sposobów wdrażania przez szkoły alternatywnych rozwiązań względem powtarzania klasy.

Celem projektu było zebranie partnerów edukacyjnych w Antwerpii w ramach „eksperymentu”, w którym starają się oni ograniczyć zjawisko powtarzania klasy poprzez zmianę systemu klas jednorocznych i przewidzianych w nim jednorodnych grup na system, w którym dzieci w wieku od dwóch i pół roku do 14 lat kontynuują swoją ścieżkę szkolną bez powtarzania klasy.

W praktyce wszystkie szkoły otrzymują książki od miasta Antwerpii i są zachęcane do wdrażania procesu zmian (proponowanych metod i praktyk) w swojej placówce. Zainteresowane szkoły otrzymują darmowe wsparcie na potrzeby opracowania polityki szkolnej i wypracowania metod koncentrujących się na udziale całego zespołu szkolnego (wspólne przywództwo i wspólne cele). Ponadto rada szkoły przechodzi szkolenie w zakresie umiejętności coachingowych (ma to na celu zapewnienie, by wizja i metody mogły objąć także innych nauczycieli i uczniów) dotyczące sposobów radzenia sobie z przeszkodami w procesie zmian.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Belgia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz