Metody nauczania „Sukces Plus”

Klasa Plus w Portugalii zapewnia dodatkowe wsparcie wybranym grupom uczniów o podobnych umiejętnościach. Działanie to jest ukierunkowane na określone lata nauki zgodnie z potrzebami ucznia w pierwszym, drugim i trzecim cyklu kształcenia na poziomie podstawowym i średnim. Na działanie to składa się Klasa Plus i Projekt Feniks – modele organizacji klasy, których celem jest wspieranie wszystkich uczniów w procesie uczenia się.

Klasa Plus to klasa równoległa, w której wszyscy uczniowie uczestniczą w małych grupach. Na początku roku szkolnego klasa ta jest pusta. Przez cały rok szkolny uczniowie o podobnym poziomie zaawansowania lub stylach uczenia się uczęszczają przez sześć tygodni do Klasy Plus. Z końcem roku szkolnego wszyscy uczniowie mają więc za sobą okres nauki w tej specjalnej klasie. Projekt Feniks również obejmuje tymczasową integrację uczniów w specjalnej klasie – „gnieździe”, która może być ukierunkowana na uczniów mających braki w nauce w zakresie niektórych elementów programów nauczania lub na tych, którzy już odnieśli sukces w nauce, aby wspierać ich w dalszych osiągnięciach.

Oba modele organizacyjne zakładają, że uczniowie spędzają tyle samo czasu na pracy w swojej klasie, przychodząc do szkoły i wychodząc z niej o tych samych porach.

W obu modelach liczba uczniów w klasach jest mniejsza, a nauczyciele (o ile to możliwe w modelu Klasa Plus), przedmioty i treści dydaktyczne są w klasach specjalnych takie same jak w zwykłych klasach uczniów. Działanie to może być stosowane w odniesieniu do jednego przedmiotu lub większej ich liczby (zazwyczaj jest to język portugalski, matematyka oraz inne przedmioty o wysokim odsetku niepowodzeń w procesie uczenia się). W pracy wykonywanej w obu klasach większy nacisk kładzie się na potrzeby uczniów zgodnie z ich stylem nauki i poziomem zaawansowania. Ponadto nauczyciele mają możliwość opracowania konkretnych strategii nauczania, z poszanowaniem różnego tempa uczenia się i z wykorzystaniem indywidualnego podejścia.

Uczniowie i rodzice są informowani o osiągnięciach zarówno przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, jak i przy użyciu internetu.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz