Sala Farol – Latarnia morska – wsparcie dla osób z trudnościami w nauce

Program „Latarnia morska” koncentruje się na trudnościach w nauce poszczególnych uczniów. W ramach programu uczniom zapewnia się zindywidualizowane wsparcie za pomocą okresowego nauczania w małych grupach z (dodatkowymi) nauczycielami wspomagającymi. Zidentyfikowani uczniowie otrzymują indywidualny plan nauki pomagający im w osiąganiu jej celów.

Program koncentruje się na trudnościach w nauce każdego ucznia, oferując mu pomoc nauczyciela wspomagającego. Uczniowie są identyfikowani przez wychowawcę zgodnie z oceną dokonywaną w trakcie i na koniec każdego okresu nauczania. Decyzje o potrzebnym wsparciu podejmuje wychowawca, nauczyciel wspomagający oraz pracownicy niebędący nauczycielami tacy jak psycholog lub pracownik socjalny. Przygotowują oni indywidualny plan nauki dla ucznia.

Zasadniczo jest to działanie skoncentrowane na wspieraniu osób uczących się, które mają trudności w nauce. W czasie przewidzianym na „wspieranie nauki” oraz w ramach oferty dodatkowego wsparcia (które są częścią zwykłych działań na szczeblu szkół podstawowych) uczniowie są organizowani w grupy 2–4-osobowe i oddzielani od reszty klasy w celu umożliwienia bardziej ukierunkowanej pracy z takimi uczniami. Indywidualny plan pracy jest narzędziem służącym do kierowania interwencją, wraz z monitorowaniem i oceną rozwoju każdego ucznia. Interwencję przeprowadza wychowawca, nauczyciel wspomagający oraz pracownicy niebędący nauczycielami i jest ona zindywidualizowana w największym możliwym stopniu.

Efekty uczenia się są kategoryzowane i opisywane w sposób, który pozwala uczniom na ocenianie samych siebie (samoocena i samokontrola). Po osiągnięciu jednego poziomu mogą oni przejść do następnego.

Na poziomie oddziału monitorowany jest rozwój każdego ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji będących przedmiotem interwencji. Monitorowana jest również liczba sesji wsparcia, w których uczestniczy każdy uczeń.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz