„Liceum – to coś dla mnie” – działanie LYCAM we Francji

Działanie LYCAM (fr. Lycée, ça m’intéresse), prowadzone we Francji, jest wykorzystywane przez pracowników i doradców-psychologów jako narzędzie zapobiegające wczesnemu kończeniu nauki. LYCAM jest oparty na kwestionariuszu mającym cel prewencyjny, pozwalającym na wczesną identyfikację uczniów najbardziej zagrożonych wczesnym kończeniem nauki. Umożliwia podjęcie odpowiednich działań w zależności od charakteru potrzebnego wsparcia.

Działanie LYCAM opracowano w Kanadzie w latach 90. XX wieku i wprowadzono we Francji na początku XXI wieku. Zostało ono przyjęte przez kilka regionalnych kuratoriów oświaty (académies) i jest stosowane przez pracowników oraz doradców-psychologów w wielu placówkach jako narzędzie zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki.

LYCAM jest oparty na kwestionariuszu mającym cel prewencyjny. Umożliwia wczesną identyfikację uczniów szkół średnich najbardziej zagrożonych wczesnym kończeniem nauki oraz pozwala na podjęcie odpowiednich działań w zależności od charakteru potrzebnego wsparcia. Kwestionariusz opracowano w oparciu o 7 wymiarów:

  • stosunek rodziny do szkoły (rola rodziny w nauce szkolnej dzieci);
  • naukowe projekty szkolne (projekty związane z nauką, zainteresowanie szkołą, poziom aspiracji);
  • osiągnięcia naukowe (samoocena uczniów dotycząca ich zdolności do pracy i osiągnięć naukowych);
  • wiara w siebie (odnośnie do sukcesów naukowych);
  • absencja (postawy i zachowania związane z frekwencją szkolną, akceptacja lub brak akceptacji zasad szkoły średniej);
  • potrzeba wsparcia ze strony nauczycieli (jakość relacji pomiędzy uczniem i pracownikami dydaktycznymi);
  • zainteresowanie szkołą (zainteresowanie uczniów kształceniem i życiem szkolnym).

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 20–30 minut. Celem zbierania tych danych jest zaczęcie od trudności, motywacji i osobistego zdania uczniów szkół średnich na temat szkoły. Diagnoza może być indywidualna lub zbiorowa. Doradca-psycholog, jako ekspert, jest w pełni zaangażowany w analizę wyników.

Narzędzie to ma tę zaletę, że pytania skupiają się na czynnikach bezpośrednio związanych z kontekstem szkolnym. W związku z tym udzielone odpowiedzi mają bezpośrednie znaczenie dla pracowników.

Przez zadawanie uczniom pytań i zmuszanie ich do zastanowienia się nad intensywnością ich odczuć narzędzie to zachęca ich również do refleksji nad własnymi rozwiązaniami. Celem tego kwestionariusza jest określenie pozycji ucznia w kontekście życia szkolnego. Nie służy on do oceny poziomu umiejętności i wiedzy, lecz uzupełnia już istniejące narzędzia.

Na podstawie wyników kwestionariusza podejmowane są działania zaradcze, takie jak grupy dyskusyjne czy warsztaty wsparcia.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :