WIELKA BRYTANIA: UMOWA MŁODZIEŻOWA (ANG. YOUTH CONTRACT)

Program „Umowa młodzieżowa” prowadzony w Wielkiej Brytanii jest skierowany do osób w wieku 16–17 lat, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się („młodzież NEET”) lub są tym zagrożone w przyszłości. Program ten ma trzy główne cele: Cel 1: głównym celem programu jest wspieranie młodzieży NEET w wieku 16–17 lat, zagrożonej długotrwałym wycofaniem się z systemu edukacji i rynku pracy, w podejmowaniu i nieprzerywaniu kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia połączonego ze szkoleniem. Cel 2: podniesienie poziomu doświadczenia i kwalifikacji tych młodych osób, tak aby miały one możliwość kontynuowania kształcenia i skutecznego znalezienia pracy, co doprowadzi do zmniejszenia wśród nich odsetka bezrobotnych w dorosłym życiu. Cel 3: przetestowanie metod lokalnej realizacji programu i dopłat zależnych od wyników w celu zwiększenia skuteczności tych modeli i opracowania najlepszych praktyk.

Organizacjom realizującym program pozostawia się pełną swobodę przy opracowaniu i dostosowaniu programu wspierającego kwalifikującą się młodzież w podejmowaniu kształcenia w pełnym wymiarze godzin, przyuczania do zawodu lub pracy połączonej ze szkoleniem. Organizacje te otrzymują dopłaty w zależności od wyników.

Maksymalna wysokość dopłat wynosi 2200 funtów na jedną młodą osobę. Kwota ta zależy od tego, jak skutecznie organizacje pomagają młodzieży w trwałym osiąganiu pozytywnych wyników. Wyniki te są następujące: uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu w pełnym wymiarze godzin; uczestnictwo w przyuczaniu do zawodu lub pracy obejmującej co najmniej 280 godzin akredytowanej nauki rocznie; uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu w niepełnym wymiarze godzin, w tym w zajęciach wspierających podejmowanie kształcenia, szkolenia lub przyuczenia do zawodu w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 7 godzin tygodniowo.

Organizacje otrzymują dodatkową dopłatę za trwałość wyników, jeżeli dana młoda osoba przez co najmniej 5 miesięcy w ciągu pół roku uczestniczyła w kształceniu lub szkoleniu w pełnym wymiarze godzin prowadzącym do uzyskania akredytowanych kwalifikacji; przez co najmniej 5 miesięcy w ciągu pół roku uczestniczyła w przyuczaniu do zawodu; lub przez co najmniej 5 miesięcy w ciągu pół roku była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, co obejmowało szkolenie w niepełnym wymiarze godzin odpowiadającym co najmniej 280 godzinom wspomaganego samokształcenia rocznie (około jednego dnia tygodniowo). 

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz