SYSTEM DWÓCH NAUCZYCIELI W DANII

Naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii wraz z przedsiębiorstwem Ramboll Management Consulting przeprowadzili badanie randomizowane na dużą skalę – pierwsze takie badanie w Danii – na zlecenie Ministerstwa Edukacji. W badaniu poddano analizie wyniki trzech rodzajów systemów obejmujących dwóch nauczycieli w klasie szkolnej oraz ich wpływ na postępy i dobrostan uczniów oraz ich uczestnictwo w nauce szkolnej. Wyniki pokazują, że wszystkie trzy rodzaje systemów obejmujących dwóch nauczycieli przynoszą pewne pozytywne skutki, lecz w różny sposób.

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Aarhus poddano analizie wpływ, jaki trzy rodzaje systemów obejmujących dwóch nauczycieli w klasie wywierają na uczniów. Te trzy różne systemy to:

  1. Klasyczne podejście obejmujące dwóch nauczycieli, w którym praktykant bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu nauczania wraz z nauczycielem prowadzącym.
    2. Korzystanie z pomocy innej osoby, która nie ma wykształcenia pedagogicznego i ma mniej czasu na przygotowanie, ale jest obecna w klasie podczas większej liczby lekcji niż w przypadku tradycyjnego systemu dwóch nauczycieli.
    3. Osoba zajmująca się zawodowo opieką dydaktyczną, mająca konkretne umiejętności, biorąca udział raz na pewien czas w procesie nauczania oraz prowadząca coaching dla nauczyciela prowadzącego.

Wyniki uczniów zmierzono przed zastosowaniem tych systemów i po ich wdrożeniu za pomocą krajowego egzaminu z języka duńskiego i matematyki. Zmierzono również za pomocą kwestionariusza dobrostan uczniów przed zastosowaniem tych systemów i po ich wdrożeniu, przeprowadzając ankietę.

W innej ankiecie przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół, dotyczącej włączenia społecznego w szkołach, zbadano, czy system dwóch nauczycieli miał wpływ na tematykę i zakres kształcenia specjalnego oraz czy zapewniał wsparcie dla uczniów. Kolejne trzy kwestionariusze dotyczyły wdrażania i monitorowania systemu dwóch nauczycieli; przeprowadzono je wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i dodatkowych osób uczestniczących w tym systemie. Celem tych ankiet było zebranie wiedzy na temat tego, w jaki sposób dana szkoła wdrożyła system dwóch nauczycieli, oraz wykazanie, w jakim stopniu uczestniczące szkoły spełniły oczekiwania w zakresie minimalnych wymagań. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono również przed zastosowaniem systemów i po ich wdrożeniu.

Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzone badanie pokazało, w jaki sposób różne systemy obejmujące dwóch nauczycieli mogą pomóc w różny sposób w zależności od potrzeb w danej klasie, szkole lub gminie.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Dania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :