PRZESTRZEŃ DLA RODZICÓW W SZKOŁACH

Tak jak w niektórych innych krajach, szkoły we Francji zasadniczo zapewniają specjalną przestrzeń dla rodziców. Umożliwia to rodzicom spotykanie się, uczestniczenie w działaniach edukacyjnych, pogłębianie wiedzy na temat szkoły i rozwijanie relacji z pracownikami szkoły.

Ustawa z dnia 8 lipca 2013 r. (fr. Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) zapewniła podstawę prawną do utworzenia specjalnej przestrzeni dla rodziców (fr. Espace parents) we wszystkich szkołach.

Poniżej przedstawiono dwa przykłady szkół, które zapewniają specjalną przestrzeń dla rodziców. Pierwszym jest szkoła podstawowa „Les Géraniums” w Lyonie, która od ok. 15 lat dysponuje „przestrzenią do przyjmowania rodziców” (fr. Lieu Accueil Parents, LAP). LAP to pomieszczenie otwarte dla rodziców w godzinach lekcyjnych. Główne cele LAP to:

 • przyczynianie się do poprawy stosunków pomiędzy rodzicami i nauczycielami,
 • zmiana negatywnego postrzegania się wzajemnie przez te grupy,
 • promowanie współpracy i zaangażowania rodziców w różne działania szkoły.

W LAP przez osiem godzin w tygodniu przebywa pracownik socjalny, który organizuje regularne zajęcia dla rodziców, takie jak spotkania dotyczące konkretnych kwestii, mające na celu informowanie rodziców o funkcjonowaniu francuskiego systemu edukacji, zapewnienie im możliwości spotkania się z innymi nauczycielami i wymiany doświadczeń z lokalnymi służbami społecznymi i służbami zdrowia na temat nauki szkolnej ich dzieci. Wsparcie dla rodziców zapewniają również pracownicy szkoły (dyrektor, nauczyciele).

Rodzice mogą udać się do LAP w dowolnym momencie; pomieszczenie jest przez nich używane jako miejsce do spotkań służące dyskusji, wymianie doświadczeń na temat ich roli jako rodziców uczniów i wspieraniu się nawzajem. Dostępny jest także kącik zabaw przeznaczony dla rodziców przychodzących z małymi dziećmi. Do dyspozycji rodziców są również książki, informacje o zasadach i zajęciach szkolnych, a także o wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych i rekreacyjnych mających miejsce w okolicy. W pomieszczeniu odbywają się – z udziałem pracownika socjalnego – dyskusje na tematy dotyczące szkoły (np. na temat funkcjonowania szkoły) lub spotkania z zewnętrznymi specjalistami (np. pracownikami socjalnymi, personelem medycznym lub członkami sieci pedagogów zajmujących się uczniami mającymi trudności w nauce). Ponadto podejmowanych jest wiele działań, w ramach których rodzice mogą bardziej zaangażować się w życie szkoły, np.: warsztaty kulinarne w celu przyrządzania i sprzedaży ciast, aby sfinansować jakąś działalność szkoły, przygotowywanie toreb dla uczniów chcących wypożyczyć książki z biblioteki szkolnej (działanie, które umożliwiło również zwiększenie świadomości na temat znaczenia czytania) czy teatrzyk kukiełkowy organizowany i wystawiany przez rodziców dla uczniów szkoły.

Przestrzeń do przyjmowania rodziców (fr. Espace Accueil Parents) utworzono także w szkole Collège Schoelcher, również zlokalizowanej w Lyonie. Pomieszczenie to jest otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły średniej I stopnia lub do którejkolwiek z pięciu szkół podstawowych w okolicy, a przydzielony tam pracownik socjalny pracuje również w LAP w szkole podstawowej „Les Géraniums”. Ułatwia to rodzicom korzystanie z pomieszczenia, ponieważ są już przyzwyczajeni do odwiedzania podobnego miejsca w szkole podstawowej.
Celem przestrzeni dla rodziców jest wspieranie integracji rodzin, prowadzenie działań służących zwiększeniu wiedzy na temat szkoły i jej funkcjonowania, zapewnienie wsparcia w zakresie doradztwa dla uczniów oraz promowanie wartości republikańskich i obywatelskich. W ramach przestrzeni dla rodziców oferowane są różnego rodzaju działania. Obejmują one:

 1. Kursy językowe dla dorosłych (francuski jako język obcy) dla grup od poziomu całkowicie początkującego do poziomu przygotowującego do studiów wyższych. Kursy te umożliwiają rodzicom:
 • dokonywanie postępów w opanowaniu j. francuskiego (rozumieniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu) w celu lepszego zrozumienia dokumentów pisemnych związanych z nauką szkolną ich dzieci i uczestniczenia w rozmowach z nauczycielami;
 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania i oczekiwań szkoły oraz pogłębienie współpracy z nauczycielami;
 • zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje system szkolny, aby mogli śledzić proces nauki szkolnej ich dzieci;
 • zrozumienie zasad i wartości republikańskich oraz ich stosowania w społeczeństwie francuskim.

Cechy charakterystyczne tych kursów to:

 • 5 grup po 12–15 uczestników pod nadzorem pracowników zastępczych posiadających stopień akademicki w dziedzinie nauczania j. francuskiego jako języka obcego lub nauczycieli szkół średnich;
 • program obejmujący 120 godzin w roku szkolnym (minimum 60 godzin); ponowne zapisy możliwe w następnym roku, z ograniczeniem do 3 lat;
 • możliwość przygotowania się do uzyskania Dyplomu początkowego z języka francuskiego (DILF) i do Dyplomu z języka francuskiego na poziomie A1 (DELF A1), jednak finansowanie udziału w egzaminach nie jest zapewniane;
 • bezpłatny udział.
 1. Działania związane ze zdrowiem:
 • sesje prowadzone przez dietetyka oraz warsztaty kulinarne;
 • warsztaty fitnessu dla mam;
 • szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
 1. Warsztaty obywatelskie: w ich ramach rodzice pracują nad publikacją gazety omawiającej sprawy obywatelskie – np. korzystanie z telefonów komórkowych w szkole, zmiany zachodzące w okolicy, jakość nauczania i osiągnięcia uczniów po ukończeniu szkoły, zachowanie uczniów po opuszczeniu szkoły średniej lub podstawowej.
 2. Opieka dydaktyczna (świadczona często przez nauczycieli szkolnych na zasadzie wolontariatu) polegająca na wprowadzeniu do takich przedmiotów, jak język angielski, hiszpański, niemiecki i technologia informacyjna (IT).
Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :