PROCEDURY WALKI Z NĘKANIEM W SZKOŁACH

Departament Edukacji i Umiejętności w Irlandii zaleca wprowadzenie w szkołach procedur mających na celu zapobieganie nękaniu i zwalczanie tego zjawiska. Kluczowe elementy tych procedur to między innymi pozytywna atmosfera w szkole, skuteczne przywództwo, wspólne zrozumienie tego, czym jest nękanie i jakie są jego skutki, świadomość, strategie edukacyjne i prewencyjne, skuteczny nadzór i monitorowanie uczniów, wsparcie dla pracowników szkół, konsekwentne prowadzenie dochodzeń i działań następczych oraz rejestrowanie przypadków nękania, a także ciągła ocena skuteczności polityki walki z nękaniem.

Rodzaj
Document
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Nie dotyczy

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :